Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Næstved.

Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

De forskellige retsmøder fremgår af retslisterne.
Se retslisterne​

Større grupper

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retsafdelingen. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Hvis der er enkelte elever i en klasse under 15 år, bør læreren kontakte retten.

Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Kontakt retten på telefon: 9968 5200

Rundvisning i Retten i Næstved

Retten i Næstved tilbyder af og til rundvisning i retten. Der er i øjeblikket ingen planlagte rundvisninger. Når der er, vil datoer og tidspunkter fremgå her på siden. Der er plads til 25 deltagere på hver rundvisning, og alle er velkomne.

Hvis du/I ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive til retten. Du kan enten skrive til os via Digital Post eller som mail.

Gå til kontaktoplysninger

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Næstved kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.
Læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Næstved

Skolepraktik i retten

Er du folkeskoleelev og ønsker praktikophold i retten, opfordres du til at skrive en mail rettens administration.
Mailadresse:
adm.nae@domstol.dk

Fortæl lidt om dig selv, hvor du bor, hvilken skole du går på og hvorfor du ønsker at komme i praktik. Du skal være fyldt 15 år.

Retten har mulighed for at tilbyde praktikplads til tre elever om foråret og tre elever om efteråret efter først-til-mølle-princippet.

 

Besøg retten med din klasse (folkeskole, gymnasie og erhvervsskole)

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Generel information om skolebesøg i retten
  • Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på
  • Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd
  • Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Hvis der er enkelte elever i en klasse under 15 år, bør læreren kontakte retten
  • Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår
  • En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger
Kontakt retten og aftal det praktiske

For aftale om besøg i retten bedes du kontakte retsafdelingen via mail eller telefon.
Telefon: 9968 5371
Mailadresse: straf.nae@domstol.dk

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære.

Undervisningsmateriale

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8.–9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.
Gå til kenddinret.dk

Sidst opdateret: 23. april 2024