Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Næstved.

Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

De forskellige retsmøder fremgår af retslisterne.
Se retslisterne​

Større grupper

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retsafdelingen. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Hvis der er enkelte elever i en klasse under 15 år, bør læreren kontakte retten.

Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Kontakt retten på telefon: 9968 5200

Kenddinret.dk

Vi vil anbefale, at man besøger hjemmesiden kenddinret.dk, som fortæller om rettens arbejde, retssystemet, retsstaten og retslex. Du kan også få testet din viden med en lille quiz.
Gå til kenddinret.dk

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har lavet læringsunivers, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuiverset hedder Kend din ret og er gratis. Materialet er opdelt i to versioner. En der henvender sig til folkeskolernes 8. og 9. klasser, og en der henvender sig til gymnasieklasser.
Gå til Kenddinret.dk

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retsvæsenet i samfundsfag i gymnasiet

Domstolene har udviklet et forløb om retssystemet og kriminalitet til undervisning i samfundsfag i gymnasiet. Undervisningsforløbet strækker sig over 10 moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.
Gå til gymnasie.kenddinret.dk

Retten kan kun tilbyde et begrænset antal forløb om året, så kontakt os i god tid, hvis du ønsker at gennemføre et forløb om retssystemet og kriminalitet med din klasse.

Lav en aftale

Send en mail til naestved@domstol.dk, gerne med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre ’Retssystemet og kriminalitet’, eller ring til retten på telefon 9968 5200 og spørg efter præsidentsekretariatet.

Bemærk

At det ikke kan forventes, at et forløb kan planlægges med mindre end tre måneders varsel.

Rundvisning i Retten i Næstved

Retten i Næstved tilbyder af og til rundvisning i retten. Der er i øjeblikket ingen planlagte rundvisninger. Når der er, vil datoer og tidspunkter fremgå her på siden. Der er plads til 25 deltagere på hver rundvisning, og alle er velkomne.

Hvis du/I ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive en mail til naestved@domstol.dk.

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Næstved kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.
Læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Næstved

Skolepraktik i retten

Er du folkeskoleelev og ønsker praktikophold i retten, opfordres du til at skrive til rettens administration på mailadressen adm.nae@domstol.dk.

Fortæl lidt om dig selv, hvor du bor, hvilken skole du går på og hvorfor du ønsker at komme i praktik. Du skal være fyldt 15 år.

Retten har mulighed for at tilbyde praktikplads til tre elever om foråret og tre elever om efteråret efter først-til-mølle-princippet.

 

Folkeskolen 8 . og 9. klasse - overvære en retssag

Hvis du underviser i samfundsforhold, bl.a. hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv. Retsmøder er som regel offentlige, og enhver kan overvære en retssag.

Folkeskolens 8. og 9. klasse

Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse. Materialet er et website med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.

Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisningen.
Gå til folkeskole.kenddinret.dk

Praktisk information om skolebesøg i retten

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.
 
Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Hvis der er enkelte elever i en klasse under 15 år, bør læreren kontakte retten.
 
Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger. 

For aftale om besøg i retten bedes du kontakte retsafdelingen via mail til straf.nae@domstol.dk, eller på telefon 9968 5371.

Sidst opdateret: 03. oktober 2022