Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Næstved.

VIGTIGT

Du skal have sagsnummer klar, når du henvender dig til retten.
Sagsnummeret står i rettens brev og starter med:

    AS   -  hvis det er en tvangsauktion
    BS   -  hvis det er en civil sag eller familiesag
    FS   -  hvis det er en fogedsag
    SKS -  hvis det er en skiftesag
    SS   -  hvis det er en straffesag

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og "Sikker Mail" til rettens afdelinger

OBS! Almindelige mails er ikke sikre

Retten anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post eller Sikker Mail.
Læs mere på siden Praktiske forhold - Digital Post og Sikker Mail.
Gå til siden Praktiske forhold

Afdeling
Telefon
Sikker Mail

Rettens i Næstved

9968 5200

naestved@domstol.dk

Administration og kasse

9968 5200

adm.nae@domstol.dk

Civilretten

9968 5370

civil.nae@domstol.dk

Familieretten

9968 5398

civil.nae@domstol.dk

Fogedretten og tvangsauktioner

9968 5372

foged.nae@domstol.dk

Fogedretten - Betalingspåkrav

9968 5372

betal.nae@domstol.dk

Informationen og personlig betjening

9968 5200

naestved@domstol.dk

Skifteretten

9968 5373

skifte.nae@domstol.dk

Strafferetten

9968 5371

straf.nae@domstol.dk

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte den afdeling, som har indkaldt dig.

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Gå til lægeerklæringsformularen

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

 

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til afdelingerne - gerne i emnefeltet på en mail.

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Næstved følgende postadresse:

Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du kontakte retten på telefon 9968 5200.

Du kan finde materiale og læse mere om besøg på siden Besøg Retten i Næstved.
Gå til Besøg i Retten i Næstved 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.
Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, kan du kontakte civilretten, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Næstved

Mange journalister kontakter retten i Næstved, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Pressedommer: Lene Sigvardt
Mailadresse: naestved@domstol.dk
Tlf.: 9968 5332

Oprettelse af mailingliste vedr. grundlovsforhør
Pressen har mulighed for at tilmelde sig rettens oplysningstjeneste om forestående grundlovsforhør på hverdage.

Interesserede journalister kan rette henvendelse til afdelingsleder Janne Jensen, straf.nae@domstol.dk, med oplysning om kontaktperson og korrekt mailadresse.

Alle tilmeldte vil blive optaget på en mailingliste, hvorefter der i forbindelse med berammelse af grundlovsforhør på alle hverdage vil blive udsendt en meddelelse til alle tilmeldte om grundlovsforhøret. Meddelelsen indeholder følgende oplysninger om grundlovsforhøret: Klokkeslæt, retssal, samt evt. sigtelse og formodet gerningssted, hvis retten er i besiddelse af disse oplysninger.

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til mailadressen naestved@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessiden for Danmarks Domstole.
Gå til Danmarks Domstoles fællessiden

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument.

Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Læs mere om bestilling af udskrifter og betaling på siden Praktiske forhold.
Gå til praktiske forhold

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter m.m.  
Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 30. juni 2023