Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

24 feb 2023

Retten i Næstved

55-årig mand skyldig i drab på sin samleverske

Dom afsagt: 24. februar 2023
Enigt nævningeting finder 55-årig mand skyldig i drab på sin samleverske gennem 19 år

Et enigt nævningeting har den 24. februar 2023 fundet en mand skyldig i at have dræbt sin samleverske på deres fælles bopæl i Slagelse efter en diskussion om vilkårene for parrets samlivsophævelse, herunder mandens samvær med deres fællesbarn på 15 år.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at manden var skyldig i tiltalen for manddrab efter straffelovens § 237. Manden havde under sagen nægtet sig skyldig i manddrab, men erkendt vold med døden til følge efter straffelovens § 246.

Ved skyldvurderingen lagde retten vægt på mandens egen forklaring om, at han klemte sin samleverske om halsen med begge hænder og først holdt op med at klemme hende om halsen, efter at hun ikke længere havde kræfter til at gøre modstand. Retten lagde også vægt på, at det fremgår af obduktionserklæringen, at der er klemt mod halsen med en så betydelig styrke, at der blandt andet er sket brud tre steder på kvindens skjoldbruskhorn og ophobning af luft i lungerne, og at det på baggrund af retsmedicinerens forklaring kunne lægges til grund, at tiltalte havde klemt mod kvindens hals i flere minutter, og at tiltalte først slap grebet, da kvinden befandt sig i en tilstand af bevidstløshed, hvor der ikke var mulighed for genoplivning uden aktiv hjælp. Retten fandt det herefter bevist, at manden havde forsæt til, at kvinden skulle afgå ved døden som følge af hans handling.

Retten idømte manden 12 års fængsel. Der var ikke grundlag for at fravige normalstraffen for drab.

Sagsnr. 7408/2022