Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

24 mar 2023

Retten i Næstved

8 års fængsel for uagtsomt trafikdrab - særligt skærpende omstændigheder

Dom afsagt: 24. marts 2023

En polsk statsborger er af en domsmandsret idømt fængsel i 8 år, frakendelse af førerretten i 10 år, udvisning og konfiskation af to biler. Tiltalte er endvidere dømt til at betale en erstatning på 75.000 kr. til afdødes efterladte.

Sagen kort fortalt

Retten behandlede sagen med domsmænd, fordi tiltalte havde fravalgt nævninger.

Tiltalte blev dømt for to vanvidskørsler den 5. september 2021 og den 27. august 2022.

Under den første vanvidskørsel den 5. september 2021 forsøgte tiltalte tidligt om morgenen at køre fra politiet med en alkoholpromille på 1,13. Tiltalte kørte op til ca. 220 km/t på motorvejen ved Vejle og med hastigheder op til 130 km/t gennem Vejle by. Tiltalte kørte fem gange over for rødt lys med høj hastighed og standsede først, da det lykkedes politiet at ødelægge bilens dæk.

Under den anden vanvidskørsel kørte tiltalte i en bil, der ikke kunne bremse, fra Odense ad motorvejen mod Sjælland over Storebæltsbroen med en alkoholpromille på 1,95 og kokain og hash i blodet, selvom hans førerret var administrativt inddraget efter kørslen den 5. september 2021. På motorvejen mellem Odense og betalingsanlægget i Korsør foretog tiltalte flere hensynsløse og hasarderede overhalinger af og udsatte derved andre bilister for nærliggende fare.

Ved betalingsanlægget i Korsør påkørte tiltalte med høj hastighed en anden bil bagfra. En 62-årig kvindelig passager døde den 29. august 2022 som følge af skader på grund af påkørslen.

Dommens resultat

Tiltalte blev straffet med fængsel i 8 år under hensyn til sagens ekstraordinært alvorlige karakter og Folketingets skærpelse af strafniveauet i lov nr. 290 af 27. februar 2021 om en styrket indsats mod farlig kørsel mv.

Tiltalte blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandig, frakendt førerretten i 10 år og pålagt konfiskation af to biler og en godtgørelse på 75.000 kr. til den efterladte ægtefælle.

SS-7525/2022-NAE