Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

09 mar 2023

Retten i Næstved

Lange fængselsstraffe for salg af kokain og besiddelse af skydevåben

Dom afsagt: 9. marts 2023

Tre mænd i alderen fra 21 år til 33 år er idømt fra fængsel 2 år og 9 måneders til fængsel i 6 år for besiddelse og salg af kokain. En 29-årig mand er idømt fængsel i 8 år for salg af kokain og besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. En 37-årig mand er frifundet.

Sagen kort fortalt
Der var i sagen rejst tiltale mod de 5 mænd i alderen 21 år til 37 år for i perioden fra den 31. januar 2021 til den 9. februar 2022 at have hentet og videreoverdraget i alt omkring 4 kg kokain i Københavns området. Derudover var der rejst tiltale mod den ene mand, der er 31 år, for besiddelse under særligt skærpende omstændigheder af to skydevåben med ammunition, samt en række mindre forhold mod flere af de andre tiltalte.

Der har under hovedforhandlingen, der har strakt sig over 18 retsdage, bl.a. været afspillet et stort antal samtaler, som er optaget i forbindelse med telefonaflytning, afspillet videoovervågning og rumaflytning på tre adresser samt i en bil, ligesom der er dokumenteret GPS-sporinger på flere biler, registreringer på automatisk nummerplade genkendelse og søgninger i Google Maps mv.

Dommens resultat
Retten fandt det på baggrund af bevisførelsen bevist, at to af de tiltalte var skyldige i et kvantum på 2,75 kg kokain, og at disse tiltalte havde en overordnet rolle. Den ene af disse tiltalte blev endvidere fundet skyldig i besiddelse under særligt skærpende omstændigheder af to skydevåben med ammunition. Straffen blev for disse tiltalte blev udmålt til fængsel i henholdsvis 6 år og 8 år.

Retten fandt yderligere to af de tiltalte skyldig i at have ageret kurer for de to førnævnte ved at hente kokainen for dem i Københavns området over henholdsvis 2 x 10 ture, hvor de hentede henholdsvis i alt 750 gram kokain og 1,4 kg kokain. Manden, der havde hentet i alt 750 gram kokain var ved en tidligere dom blev idømt 9 måneders fængsel for knap 100 gram heraf og blev idømt en tillægsstraf på fængsel i 2 år og 9 måneder. Den anden mand, der blev fundet skyldig i at have hentet i alt 1,4 kg kokain, blev idømt fængsel i 5 år.


Den 37-årige tiltalte, der blev frifundet, var tiltalt at have medvirket til og beskyttet kokainhandlen som medlem af Hells Angels.


Der blev endvidere foretaget konfiskation af udbytte mv. hos disse fire tiltalte.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 9. marts 2023