Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

30 jan 2024

Retten i Næstved

23-årig mand fundet skyldig i manddrab, ulovlig våbenbesiddelse m.v.

Dom afsagt: 30. januar 2024

En 23-årig mand er ved nævningeting fundet skyldig i manddrab på en 34-årig mand 1. juledag 2022 i Næstved, i at have besiddet et oversavet haglgevær under særligt skærpende omstændigheder og i besiddelse og salg af 160 gram kokain.

Et nævningeting ved Retten i Næstved har fundet en 23-årig mand skyldig i manddrab efter straffelovens § 237, ved om aftenen den 25. december 2022 ved Egemosevej i Næstved at have affyret et skud med et oversavet haglgevær mod hovedet på en 34-årig mand, som afgik ved døden.

Den 23-årige mand havde en konflikt med personer relateret til Bandidos, og han var nogle uger forud for drabet blevet kørt ud i en skov og udsat for vold som følge af konflikten. Manden forklarede i retten, at han frygtede for sit liv og derfor hentede det oversavede haglgevær, som han havde haft i længere tid, den 24. december 2022 i Grumløse. Manden lagde haglgeværet, sammen med patroner, ”knækket” i en taske under førersædet i sin bil.

Den nu afdøde, som efter den 23-årige mands forklaring var prospekt i Bandidos, kontaktede ham på gerningsdagen, fordi han ville købe noget kokain. Den 23-årige mand forklarede, at han aftalte at mødes med den 34-årige mand på et øde sted, fordi han frygtede, der var tale om et baghold. Forud for mødet hentede manden, som var sammen med en ven, endnu en person, der kørte med til mødet, og den 23-årige ringede til sin kæreste og sagde, at hun skulle tage ud af byen.

Da den 23-årige ankom til mødestedet, ladede han geværet ved at sætte to patroner i og lukke det. Han steg ud af bilen, mens han tog geværet op i skulderhøjde, holdt det stille og pegede direkte mod det øverste af den 34-årige mands hoved, hvorefter skuddet på en afstand af 1-2 meter gik af. Efter drabet forlod den 23-årige straks gerningsstedet, smed haglgeværet i et gadekær og bortskaffede egen og sin kærestes telefoner.

Det kunne om det oversavede haglgevær lægges til grund, at det havde haft en aftrækkerbøjle, som efterfølgende var fjernet. Det oversavede haglgeværs aftræksvægt i det affyrede venstre løb var i hvert fald ikke lettere end normal aftræksvægt, og der var i øvrigt ikke oplysninger om omstændigheder ved haglgeværet, der kunne påvirke aftræksvægten. Der var ikke under sagen fremkommet oplysninger, der støttede, at haglgeværet var gået af ved et uheld, og det blev lagt til grund, at aftrækkeren blev påvirket med en normal aftræksvægt. Der var ikke oplysninger der støttede, at aftrækkeren var blevet påvirket af andet end den 23-årige mand.

Et flertal på 4 nævninger og 3 dommere tilsidesatte herefter den 23-årige mands forklaring om, at han ikke bevidst affyrede det dræbende skud og fandt det bevist, at han havde det til domfældelse fornødne forsæt til drab.

Et mindretal på én nævning fandt det ikke bevist, at den 23-årige bevist trykkede på aftrækkeren, og et mindretal på én nævning fandt det ikke bevist, at han ved affyringen af skuddet havde forsæt til drab.

Den 23-årige mand er endvidere af et enigt nævningeting fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved i perioden fra den 24. december 2022 til den 25. december 2022 under særligt skærpende omstændigheder i forening med sin daværende kæreste at have været i besiddelse af det oversavede jagtgevær med tilhørende ammunition, som han hentede i Grumløse og transporterede til Næstved. Han blev endvidere i overensstemmelse sin erkendelse fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. ved i en periode fra august 2022 til den 25. december 2022, at have været i besiddelse af 160 gram kokain, hvoraf hovedparten blev solgt til et større antal personer og en mindre del var til eget forbrug, og i et forhold om overtrædelse af lov om visse dopingmidler.

Dommens resultat

Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 15 år, 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 14 år og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 13 år.

Straffen blev efter stemmeflertallet fastsat til fængsel i 15 år.

Retten tog konfiskationspåstanden vedrørende et haglgevær, digitalvægte, pølsemandsposer og ampuller med dopingmidler til følge.

Påstanden om erstatning til efterladte blev ikke taget til følge.

Retten lagde ved afgørelsen i skærpende retning vægt på, at drabet blev begået på et offentligt tilgængeligt sted, og på at tiltalte tidligere er dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Drabet blev begået i prøvetiden for en tidligere dom, og straffen blev fastsat som en fællesstraf.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

 

SS-3674/2023-NAE