Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

02 feb 2024

Retten i Næstved

Tre erhvervsdrivende dømt for at have modtaget og ydet returkommission

Dom afsagt: 2. februar 2024

Tre erhvervsdrivende mænd er ved Retten i Næstved dømt for henholdsvis at have modtaget og ydet returkommission i forbindelse med bud på entrepriser på et byggeri i København.

Sagen kort fortalt

De tre tiltalte var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 2, ved i perioden december 2015 til udgangen af 2016 at have modtaget og ydet returkommission ved at direktøren og ejeren af en virksomhed i Sorø ifølge tiltalen betalte returkommission i form af projektrabatter på i alt 488.753 kr. og egetræsplanker til en værdi af 118.892,64 kr. til rådgiveren for det ejendomsselskab, der havde ansvar for indgåelse af underentrepriser, med henblik på at virksomheden i Sorø vandt entrepriserne.

De tre tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt, at strafansvaret for så vidt angår tiltalen vedrørende egetræsplankerne til en værdi af 118.892,64 kr. var forældet, jf. straffelovens § 93, stk.1, nr. 2.

Egetræsplankerne, der er uomtalt i sigtelsen af 16. december 2020, er første gang nævnt ved hovedforhandlingens start den 12. september 2023. Således som sigtelsen den 16. december 2020 er formuleret, kunne forældelsesfristen for så vidt angår egetræsplankerne ikke herved anses for afbrudt i medfør af straffelovens § 94, stk. 5, 1. pkt.

De øvrige forhold, der var rejst tiltale for, var ikke forældet.

På baggrund af bevisførelsen i sagen fandt retten det bevist, at de tiltalte henholdsvis modtog og ydede returkommission for i alt et beløb på 300.000 kr.

Retten fandt det ikke fornødent bevist, at de tiltalte modtog og ydede returkommission for et yderligere beløb på 188.892,64 kr.

I dette omfang blev de tre tiltalte fundet skyldige i den rejste tiltale.

Straffen til hver af de tiltalte blev fastsat til straf af betinget fængsel i 4 måneder, således at straffen ikke skal afsones, hvis de tiltalte ikke begår ny kriminalitet i en prøvetid på 1 år fra dommens dato. Dommerne lagde ved udmålingen af straffen vægt på returkommissionens størrelse. Straffene blev gjort betinget under hensyn til de tiltaltes gode personlige forhold og til den tid, der var forløbet, siden forholdene blev begået.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Ejendomsselskabet havde fremsat et erstatningskrav, som af retten blev henskudt til eventuelt civilt søgsmål.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 2. februar 2024.

 

SS-6987/2022-NAE