Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

04 apr 2024

Retten i Næstved

Nævningeting har afsagt dom om blandt andet vold og våbenbesiddelse

Dom afsagt: 4. april 2024

Retten i Næstved har den 4. april 2024 i varierende omfang fundet tre tiltalte på 31 år (T1), 54 år (T2) og 44 år (T3), skyldige i blandt andet våbenbesiddelse og vold

Et flertal af nævningetinget idømte to af de tiltalte (T1 og T2) fængselsstraffe på henholdsvis 1 år og 6 måneder (T1) og 5 år (T2). En tredje tiltalt (T3) var omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, og fik en behandlingsdom.

To af de tiltalte (T1 og T2) blev fundet skyldige i vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter mod den tredje tiltalte (T3) ved blandt andet at have anvendt en kniv og en bidetang samt slået og trampet på ham.

T2 blev også fundet skyldig i, på andre tidspunkter, at have udøvet vold og fremsat trusler, herunder vidnetrusler omfattet af straffelovens § 123, over for T3.

Derudover blev de tiltalte i forskelligt omfang fundet skyldige i besiddelse af en række våben og andre effekter omfattet af våbenlovgivningen.

T1 blev således blandt andet fundet skyldig i besiddelse af en kniv og et luftgevær.

T2 blev blandt andet fundet skyldig i – under særligt skærpende omstændigheder – at have været i besiddelse af et haglgevær, en hjemmelavet bombe samt knive, slagvåben og våbendele.

T3 blev fundet skyldig i – også under særligt skærpende omstændigheder – at have besiddet og transporteret det samme haglgevær som T2 blev dømt for, men yderligere for at have besiddet og transporteret haglgeværet sammen med tilhørende ammunition.

T1 blev derudover fundet skyldig i en række indbrudstyverier.

T2 udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke. T1 og T3 modtog dommen.


SS-4606/2023-NAE