Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

17 jun 2024

Retten i Næstved

Stillingsopslag – Faste likvidatorer/kuratorer i tvangsopløsningssager

Retten i Næstved opslår hermed et antal stillinger som faste likvidatorer/kuratorer i tvangsopløsningssager ved Skifteretten i Næstved. Stillingerne besættes for en 4-årig periode, fra den 1. januar 2025.

Stillingsopslag, Skifteretten i Næstved – Faste likvidatorer/kuratorer i tvangsopløsningssager

Retten i Næstved opslår hermed et antal stillinger som faste likvidatorer/kuratorer i tvangsopløsningssager ved Skifteretten i Næstved. Stillingerne besættes for en 4-årig periode, fra den 1. januar 2025.

Ved besættelse af stillingerne vil der særligt blive lagt vægt på de kriterier, der fremgår af konkurslovens § 238 a, og forarbejderne dertil. Geografisk tilknytning til retskredsen kan endvidere have betydning. Alene bestallingshavende advokater kan forvente at komme i betragtning til stillingerne.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til funktionschef Signe Andersen på tlf. 99 68 52 00.

Ansøgningen bedes mærket med ”ansøgning likvidator/kurator” og skal sendes til skifte.nae@domstol.dk, att.: funktionschef Signe Andersen.

Ansøgningsfristen udløber den 15. august 2024.