Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Retten i Næstved udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2020

Retten har i 2020 som følge af Covid-19 haft vanskeligt ved at opfylde alle målene.

Retten lukkede i overensstemmelse med nødberedskabet ved Danmarks Domstole i marts 2020 ned for afviklingen af de fleste retsmøder. Selvom medarbejderne under nødberedskabet arbejdede hjemme og lavede sagsforberedelse, afviklede telefonmøder mv., har nedlukningen naturligt resulteret i voksende sagsbunker. Fra begyndelsen af maj 2020 begyndte retten igen at afvikle retsmøder under de anbefalinger sundhedsmyndighederne foreskrev (og stadig foreskriver) med hensyn til afstandskrav, kvadratmeterkrav, hygiejnekrav mv.  Det har betydet, at retten i store dele af 2020 ikke har kunnet afvikle sager som normalt. Særligt har afstandskravene givet udfordringer for afvikling af tvangsauktioner, fogedsager, familiesager og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, idet retten ikke har rådet over lokaler, som var store nok, ligesom retten ikke havde tilstrækkelige ventefaciliter.

I løbet af 2020 er der blevet lejet yderligere lokaler til afvikling af tvangsauktioner og sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Retssalene er blevet indrettet med plexiglasafskærmninger, så de fleste almindelige civile sager og straffesager i den sidste halvdel af året kunne afvikles næsten normalt.

Årsberetning 2020

Nøgletal 2020

Årsberetning 2019

Sidst opdateret: 07. maj 2021