Retten i Næstved

Retten i Næstved udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citater fra Årsberetning 2019

I 2019 blev der ud af 37.973 vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 276 anke- og kæremål for Østre Landsret, der ændrede 82 afgørelser og stadfæstede 194 afgørelser. Det bemærkes at anke- og kæresager for 2019 ikke indeholder civile sager. Det forventes, at de igen kan indgå for 2020. Der er således stadfæstet 70 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2018 blev der ud af 36.032 vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 273 anke- og kæremål for Østre Landsret, der ændrede 104 afgørelser og stadfæstede 169 afgørelser. Der blev således stadfæstet 62 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2017 blev der ud af de 33.138 vægtede sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 306 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 120 afgørelser og stadfæstede 186 afgørelser. Der blev således stadfæstet 61 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2016 blev der ud af 29.846 vægtede sager indbragt 247 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 62 afgørelser og stadfæstede 185 afgørelser. Der blev således stadfæstet 75 % af de indbragte anke- og kæremål.


I 2019 modtog retspræsidenten klager fra 24 personer, hvoraf ingen af klagerne angik sagsbehandlingstiden. Ingen af klagerne i 2019 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens § 48, stk. 1. I 2018 blev der modtaget 17 klager, hvoraf 2 angik sagsbehandlingstiden. I 2017 modtog præsidenten klager fra 21 personer, hvoraf 4 angik sagsbehandlingstiden. I 2016 modtog præsidenten klager fra 17 personer, hvoraf 2 angik sagsbehandlingstiden.

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Nøgletal 2018

Sidst opdateret: 03. juli 2020