Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Næstved

Berammelsestid er den tid det gennemsnitlig forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer sager ved Retten i Næstved.

Berammelsestider hos Retten i Næstved

Straffesager

 
Berammelsestid

Straffesager

4-8 måneder

Opdateret: 17. april 2024

Civile sager

 
Berammelsestid

Første (telefon) møde

6-8 uger efter svarskrift er modtaget

Retten kan tilbyde tid til retsmægling om

2-3 måneder

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling af...

½ dags varighed

1 dags varighed

 

12-15 måneder

14-18 måneder

Opdateret: 17. april 2024

Familiesager

 
Berammelsestid

Tvangsfuldbyrdelsessager

1-3 uger

Forældreansvarssager

4-7 måneder

Opdateret: 17. april 2024

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 3 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 6-8 uger

Opdateret: 17. april 2024

 

Andre sager i fogedretten

Udsættelse af lejemål - udkørende

Berammelsestid 6-8 uger

Tvangsauktioner

Berammelsestid 10-19 uger

Betalingspåkrav

Sagsbehandlingstid 8-12 uger

Opdateret: 17. april 2024

Insolvenssager

 
Berammelsestid

Gældssaneringssager

2-4 uger (længere i ferieperioder)

Konkurssager

1-2 uger

Ægtefælleskiftesager

6-10 uger

Opdateret: 17. april 2024

Dødsboer

 
Tidspunkt

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson

Ca. 1-3 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret

Skifteretten sender en skifteretsattest til boets kontaktperson

Ca. 4-5 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen

Skifteretten sender opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Ca. 4 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen

Opdateret: 17. april 2024

Sidst opdateret: 23. april 2024