Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Retten i Næstved vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten.

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op.
Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid.

Du kan læse mere på advokatvagtens hjemmeside.
Gå til advokatvagterne.dk

I Næstved retskreds er der fire advokatvagter:

Næstved

Kvægtorvet 4-6
4700 Næstved

Hver torsdag kl. 16.00-17.00 - Kl. 15 stilles en nummerstander op, hvor du kan trække et nummer til advokatvagten.
Lukket i juli og mellem jul og nytår.

Slagelse

Slagelse Bibliotek, Mødeafdelingen (grå bygning)
Stenstuegade 3
4200 Slagelse

Hver mandag kl. 17.00-18.00 - Vær opmærksom på, at dørene til bygningen lukker kl. 17.15.
Lukket i juli og december.

Sorø

Sorø Gamle Rådhus
Torvet 2, 1. sal
4180 Sorø

1. og 3. torsdag kl. 16.00-17.00 - Adgang fra torvet fra kl. 15.45 - 16.45.
Lukket i juli og december.

Faxe

Faxe Bibliotek - IT-lokalet bagerst i biblioteket (i børnebiblioteks-hjørnet)
Rådhusvej 4
4640 Faxe

Torsdag i ulige uger kl. 17.00-18.00 - Træk et nummer på plakatsøjlen midt i biblioteket.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00.

Du kan læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside.
Gå til Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag.

I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Næstved give dig fri proces. Det kan du læse mere om på Civilstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Næstved, att. Retsafdelingen. 
Mailadresse: civil.nae@domstol.dk
Tlf.: 9968 5370

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Det nærmeste sted på Sjælland er Ringsted.

Adresse: Prinsensvej 10, 4100 Ringsted
Tlf.: 2542 7585
Mailadresse: gaeld-ringsted@fbr.dk
Handicaptilgængelighed: Der er rampe til stueplan, hvor rådgivningen er.

Telefon og åbningstid: Torsdag kl. 15.00-18.00. 

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning på Forbrugerrådet Tænk's hjemmeside.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beneficerede advokater

Liste over beneficerede advokater i Næstved retskreds:

Næstved

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Lars Urup Cypresvænget 37 4736 Karrebæksminde 2172 3060
Henrik Rasmussen Banegårdspladsen 1 4700 Næstved 2452 0101
Lene Merethe Andersen Garnisonsvej 2 4700 Næstved 5575 0085
Annette With Sørensen Havnegade 8 4700 Næstved 8877 8877
Susan Jørgensen Hjultorv 18, 1. sal 4700 Næstved 5577 4500
Mads Thrue Fossing Nygade 9 4700 Næstved 5575 8500
Henrik Dupont Jørgensen Banegårdspladsen 1 4700 Næstved 7512 2000

 

Haslev

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Lotte Hebel Andersen Jernbanegade 24 4690 Haslev 5631 3322

 

Slagelse

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Jens Otto Johansen Ndr. Ringgade 70 C 4200 Slagelse 5786 4600
Steen Djurtoft Ndr. Ringgade 70 C 4200 Slagelse 5786 4600

 

Faxe

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Kim Steen Torvegade 4 4640 Fakse 5671 3065

 

Sorø

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Louise Sohrbeck Milthers Alléen 29 A, st. 4180 Sorø 5858 1690

Bobehandlere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobehandlere.

Disse skal, hvor ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse ikke selv kan finde ud af at dele deres fællesbo, skabe grundlaget for, at der kan uarbejdes en boopgørelse.

Her er oversigten over autoriserede bobehandlere ved Retten i Næstved: 

Advokatnavn Adresse Postnr. og by Tlf.
Anne Friis Refsgaard Jernbanegade 24 4690 Haslev 5631 3322
Karina Sejersbøl Christiansen Nygade 9 4700 Næstved 5575 8500
Lisbeth Darling Wegener Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal 4200 Slagelse 5850 3110

Bobestyrere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Disse advokater skal behandle en række dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, hvor afdøde i testamente har bestemt skal behandles af en bobestyrer eller førhen en eksekutor.
 
Andre kan for den enkelte sag være bobestyrer, fx hvor afdøde har peget på en bestemt til at være bobestyrer. 

Justitsministeriet har udarbejdet en tjekliste om forventet indhold af 1. bomøde hos bobestyrer.
Download tjekliste til indledende bomøde. 
 
Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.

Her er oversigten over autoriserede bobestyrere ved Retten i Næstved:

Advokat Adresse Postnr. og by Tlf.
Robert Kjær Torvet 4 4180 Sorø 5786 0808
Jens Iversen Ndr. Ringgade 70 C 4200 Slagelse 5786 4600
Louise Lecanda Ndr. Ringgade 70 C  4200 Slagelse 5786 4600
Steen Djurtoft Ndr. Ringgade 70 C 4200 Slagelse 5786 4600
Rene Rasmussen Rådhuspladsen 7, 1. sal 4200 Slagelse 5852 0510
Hans Elverdam Stationspladsen 12 4690 Haslev 7060 6060
Keld Nørreslet Havnegade 8 4700 Næstved 8877 8877
Frank Møller Nielsen Nygade 9 4700 Næstved 5575 8500
Mads Thrue Fossing Nygade 9 4700 Næstved 5575 8500

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender advokater som medhjælpere i gældssaneringssager.

De pågældende advokater har til opgave at have kontakten med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsforslagets beskrivelse af sagen, årsagerne til gælden mv.

Advokaten bistår ansøger med at formulere ansøgers tilbud til gældssaneringsdividende.

Medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger.

Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være medhjælperen.

Auktionsledere

Ved bortsalg af effekter (hittegods m.v.) på auktion ledes auktionen af en auktionsleder.

Her er oversigten over auktionsledere ved Retten i Næstved:

Auktionsleder Adresse Postnr. og by
Claus N. Kristiansen Søndre Alle 11 4600 Køge

Retsmægling

Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Retsmægler Adresse Postnr. og by Tlf.
Dommer Ulla Tange Christensen      
Dommer Line Bjørklund      
Dommer Bo Rasmussen      
Advokat Lisbeth Darling Wegener Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal 4200 Slagelse 5850 3110
Advokat Helle B. Rasmussen Rådhuspladsen 7, 1. sal 4200 Slagelse 5852 0510

Boligdommere

Her er liste over boligretsdommere, som repræsenterer enten lejer eller udlejer.

Boligdommere 1. juli 2021 - 30. juni 2025

FOR UDLEJERE:

Vicky Hersom Andersen Udlejningsmedarbejder Næstved BL - Danmarks Alm.                      Boliger
Martin Engelbæk Halling Jacobsen Lærer Næstved BL - Danmarks Alm.
Boliger
Flemming Udbjørg Pensionist Slagelse BL - Danmarks Alm.
Boliger
Michael Keis Forretningsfører Næstved Boligselskabernes
Landsforening,      
BL - Danmarks
Alm. Boliger, 
Anders Stoltenberg Advokat, partner Vordingborg Ejendomsfor. Danmark,
EjendomDanmark
og tilknyttede
grundejerforeninger
Jørgen Viborg Stats.aut. ejd.mgl. Herfølge EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Michala Jørgensen Advokat Køge EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Niels Walentin Jensen Afdelingschef, advokat Malmø Ejendomsfor.
Danmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
René Rasmussen Advokat Slagelse EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Stephen Frans Møller Hansen Boligudlejer Sorø EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Søren Trane Bruun Afd.leder Køge EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Thomas Lindboe Direktør Sorø EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Torben Erichsen Driftschef Herfølge EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Mikael Christian Jonassen Senior Investeringsrådgiver Slagelse  Danske Udlejere 
Michael Rasmussen Skoleinspektør Holbæk BL Danmarks Almene Boliger
Torben Joconde Pensionist Holbæk BL Danmarks Almene Boliger
Børge Karsten Krüger Adm. Direktør Asnæs BL Danmarks Almene Boliger
Lars Jensen Værkstedsass., STU uddannelsesansv. Sorø BL Danmarks Almene Boliger
Bodil Bøgebjerg Pensionist Sorø BL Danmarks Almene Boliger
Sten Jensen Boligudlejer Slagelse EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Henrik Bregnehøj Bøgeriis Advokat Slagelse EjendomDanmark, og tilknyt-
tede grundejer-
foreninger
Bent Randeris Advokat Frederiksberg C EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger
Carl H. Petersen Advokat Hellerrup EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

FOR LEJERE:

Kristian Henning Jensen Direktør Næstved Erhvervslejernes
Landsorg.
Søren Årstadius Melhede Ejendomskonsulent København S Erhvervslejernes
Landsorg.
Ejner Bækgaard Advokat Lundby Erhvervslejernes
Landsorg.
Maria Kjærulff Berth advokat København SV Lejernes Landsorg.,
Lejernes HUS
Hans Andersen Pensionist Slagelse Lejernes Landsorg.,
Lejernes HUS
Jan Erik Grabas Sagsbehandler Næstved Lejernes Landsorg.,
Lejernes HUS
Pelle Roesen Jurist Valby Lejernes Landsorg.,
Danske Lejere
Niels Peter Lindhard Jurist Slagelse Lejernes Landsorg.,
Danske Lejere
Jesper Larsen   Smørum Lejernes Landsorg.
Peter Andreas
Heide Petersen
Advokatfuldmægtig Næstved Lejernes Landsorg.
Arne Ditlevsen Logistik ansat Langeskov Danske Lejere
Amalie Guldager   Næstved Danske Lejere
Per Møller Kristensen   Næstved Danske Lejere
Per Rasmussen Sagsbehandler Sorø Lejernes HUS, Lejernes HUS
Eren Acili Jurist Slagelse Lejernes Landsorg.
Eva Stjerneby Jensen Medlemsrådgiver København SV Lejernes Landsorg.
Henriette Grage Medlemsrådgiver Frederiksberg C. Lejernes Landsorg.
Katrine Sparrewath Nielsen Cand. jur. / medlemsrådgiver København Lejernes Landsorg.
Linda Stoltz Rasmussen Jurist Korsør Lejernes Landsorg.
Marianne Berg Sagsbehandler Lundby Lejernes Landsorg.
Peer Mauritz Marfelt Pensionist Terslev Lejernes Landsorg.

Sidst opdateret: 20. maj 2022