Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

16 jan 2024

Retten i Nykøbing F.

Energiklagenævnet frifundet i en sag anlagt af Maribo Varmeværk

Dom afsagt: 16. januar 2024

Energiklagenævnet traf den 4. februar 2022 afgørelse i sag om klage over Lolland Kommunes afgørelse om afslag på anmodning om genoptagelse af Maribo Varmeværks projekt-godkendelse af træpillekedel og træfliskedel mv

Sagsnummer: BS-7733/2022-NYK

Sagen kort fortalt

Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at Lolland Kommune i den afgørelse, som blev påklaget, efter en anmodning fra REFA MSK A/S havde truffet afgørelse om afslag på en anmodning om genoptagelse af kommunens projektgodkendelse af 26. maj 2016 af et projektforslag fra Maribo Varmeværk vedrørende en 8 MW træfliskedel og afslag på en anmodning om at genoptage en projektgodkendelse af 12 MW træpillekedel hos Maribo Varmeværk, som blev etableret i 2000. Kommunen havde endvidere truffet afgørelse om ikke at imødekomme en ansøgning om at fastsætte vilkår vedrørende Maribo Varmeværks 8 MW træpillekedel om, at den kun må bruges som reservelast.

Energiklagenævnet stadfæstede Lolland Kommunes afgørelse.

Maribo Varmeværk, som havde anlagt sagen, krævede, at Energiklagenævnet skulle anerkende, at Energiklagenævnets afgørelse af 4. februar 2022 er ugyldig, for så vidt angår Energiklagenævnets afgørelse om, at Maribo Varmeværks produktion på 8 MW træfliskedlen samt 12 MW træpillekedlen siden REFA MSK A/S’ afbrydelse af varmeforsyningen den 8. januar 2021 kræver projektgodkendelse, samt at Maribo Varmeværks 8 MW træpillekedel er varmeplanmæssigt nedlagt.

Energiklagenævnet, som var blevet stævnet, påstod frifindelse.  

Sagens udfald

Retten fastslog, at der ikke var grundlag for at følge Maribo Varmeværks krav, og frifandt Energiklagenævnet.

Maribo Varmeværk skal betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 16. januar 2024.