Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Nykøbing Falster. 

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Straffesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skiftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge."

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

For såvidt angår civile sager skal alle forespørgsler sendes via Minretssag.dk 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Nykøbing F. følgende postadresse:

Retten i Nykøbing F.
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.


Hvem kontakter jeg angående besøg i retten?

Som udgangspunkt er alle retsmøder åbne for offentligheden. Medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver derfor komme ind direkte fra gaden og overvære retshandlingerne. Retslisterne er rettens plan over, hvilke retsmøder, der er fastlagt i den nærmeste fremtid.

Her finder du link til rettens retslister. 

Skolebesøg og foredrag

Offentligheden i retsplejen giver således også mulighed for, at folkeskoler, gymnasier, handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner eller foreninger, som et led i undervisningen kan overvære retssager som tilhørere. Alle sager bliver behandlet mundtligt, hvilket betyder, at der er gode betingelser for at følge med i, hvad de forskellige aktører foretager sig. For en god ordens skyld henledes opmærksomheden dog på, at dommeren kan nægte adgang for personer, der ikke er fyldt 15 år.
 
Pladsen i retssalene er imidlertid begrænset, og retsmøder kan blive aflyst med meget kort varsel. Hvis man vil undgå at gå forgæves, anbefaler vi, at man forud for et besøg træffer aftale med rettens kontor. Dette giver tillige mulighed for at tale med rettens personale om, hvilke sager, der kunne have særlig interesse for de pågældende elever. Samtidigt kan det aftales, at dommeren eventuelt afsætter tid før retsmødet til at give en kort redegørelse for retsvæsenets funktion og svare på generelle spørgsmål fra elever og lærere. I nogle tilfælde vil også forsvareren og anklageren være indstillet på at besvare spørgsmål. Der kan dog i perioder være så travlt, at denne service ikke kan tilbydes.

Der er også mulighed for, at en jurist fra retten kan komme ud på uddannelsesinstitutioner og holde et foredrag om retten. Foredraget vil typisk vare ca. 1 time. 

Virksomhedsbesøg og erhvervspraktik

Hvis man ikke ønsker at overvære en egentlig retssag, men ønsker at aftale et virksomhedsbesøg, kan dette tillige arrangeres. Retten i Nykøbing F. tilbyder endvidere erhvervspraktikanter et praktikophold af ca. 1 uges varighed. Normalt tilrettelægger retten et forløb, der søger at tilgodese praktikantens ønsker, ligesom der gives mulighed for at deltage i retsmøder sammen med embedets jurister. Da tilrettelæggelsen af et praktikophold kræver en vis arbejdsindsats, forbeholder embedet sig dog af ressoucemæssige årsager, ret til at afslå anmodninger herom.
 
Skole- og virksomhedsbesøg kan aftales telefonisk ved at ringe til strafferetten på tlf. 99 68 44 30 eller mail: straffe.nyk@domstol.dk.
 
Elever, der ønsker praktikophold indenfor juristfaget, opfordres til at kontakte afdelingsleder Jane Kølle på tlf. nr. 99684429 efter aftale med studievejlederen.

Elever, der ønsker praktikophold indenfor kontorfaget, opfordres til at kontakte rettens administrationschef Janne Lund Frederiksen på tlf. 99684403 efter aftale med studievejlederen. 
 

Hvis du vil vide mere om retternes arbejde, organisation mv - KLIK HER

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Nykøbing F.

Pressekontakt 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Byretspræsident Henning Larsen
Direkte tlf. 99684402

E-mail: hla@domstol.dk

 

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 09. april 2024