Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Nykøbing F. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

For overværelse af retsmøder - kontakt venligst

Afdelingsleder Jane Kølle på telefon 99684429
Mail: jgk@domstol.dk

 

 

Forberedelse for skole- og gymnasieelever samt erhvervsskoler

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Nykøbing F. tilbyder undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Nykøbing F. skal I kontakte afdelingsleder:

Jane Kølle
Mail: jgk@domstol.dk
Tlf. 99 68 44 29

Rundvisning i Retten i Nykøbing F.

Retten i Nykøbing F. tilbyder rundvisning i retten. 

Hvis du/I  ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive til administrationschef Janne Lund Frederiksen med besked om datoen og antallet af deltagere.


Mailadresse: jlf@domstol.dk

 

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Nykøbing F. kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan se Retten Nykøbing F.'s ordensreglement herunder:

Ordensreglement

Erhvervspraktik i retten

Erhvervspraktik

Retten i Nykøbing F. tilbyder erhvervspraktikanter et praktikophold af ca. 1 uges varighed. Normalt tilrettelægger retten et forløb, der søger at tilgodese praktikantens ønsker, ligesom der gives mulighed for at deltage i retsmøder sammen med embedets jurister. Da tilrettelæggelsen af et praktikophold kræver en vis arbejdsindsats, forbeholder embedet sig dog af ressourcemæssige årsager, ret til at afslå anmodninger herom. 
 
Elever, der ønsker praktikophold indenfor juristfaget, opfordres til at kontakte afdelingsleder Jane Kølle på tlf. nr. 99684400 eller mail: jgk@domstol.dk efter aftale med studievejlederen.

Elever, der ønsker praktikophold indenfor kontorfaget, opfordres til at kontakte rettens administrationschef Janne Lund Frederiksen på tlf. 99684400 efter aftale med studievejlederen. 

Skolebesøg - overvære en retssag

Skoleklasser har mulighed for at overvære en retssag.

Skolebesøg kan aftales ved at sende en mail til strafferetten på: straffe.nyk@domstol.dk

 

Sidst opdateret: 08. marts 2024