Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

13 maj 2024

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om medvirken til vold med døden til følge mod spædbarn

Dom afsagt: 13. maj 2024

Dom i nævningesag om medvirken til vold med døden til følge af 6 uger gammelt spædbarn

Retten i Nykøbing Falster har den 13. maj 2024 med nævninger afsagt dom i en sag om drab og til dels medvirken hertil af et 6 uger gammelt spædbarn.

De tiltalte, en kvinde på nu 21 år og en mand på nu 23 år, blev frifundet for drab og til dels medvirken hertil.

De tiltalte blev imidlertid med 3 dommere og 5 nævningers stemmer fundet skyldige i at have medvirket til vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, hvorved spædbarnet afgik ved døden, da det ikke med sikkerhed kunne fastlægges, om begge de tiltalte havde udøvet volden, eller hvem af dem, der havde udøvet volden, men at de tiltalte måtte have været vidende om, at barnet havde været udsat for vold, uden at de havde reageret herpå.

En nævning stemte for, at det var kvinden, der havde udøvet volden, og at manden havde medvirket til volden.

De tiltalte blev idømt 4 års fængsel som følge af afstemningsreglerne. Der var 1 stemme for 6 års fængsel, 5 stemmer for 5 års fængsel og 6 stemmer for 4 års fængsel. Ved straffastsættelsen blev der lagt vægt på voldens grovhed og omfang, og at volden blev begået mod et for tidligt født spædbarn og medførte døden sammenholdt med, at de tiltalte alene er fundet skyldige i medvirken.

Sagen har være behandlet under rettens journalnummer SS 47/2024.