Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Nykøbing Falster.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Nykøbing F.

Berammelsestider ved retten i Nykøbing F.

Straffesager

Domsmandssager: 4 måneder

Tilståelsessager og øvrige sager: 3 måneder

Politisager: 1 måned

Civile sager

Alm. civile hovedforhandlinger: 4 måneder

Småsags hovedforhandlinger: 1 måned

Telefonmøder alm. civile sager: 2 uger

Telefonmøder småsager: 4 uger

Dødsboer

  • Skifteretten retter telefonisk henvendelse til boets kontaktperson ca. 3 uger efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
  • Senest 1 uge efter modtagelse af eventuelle blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
  • Senest 1 uge efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering: Berammelsestid 4-8 uger
  • Konkurs: Berammelsestid 4 - 7 dage
  • Tvangsopløsning: Berammelsestid 4-6 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en: 

  • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4 - 6 uger
  • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3 - 4 uger
  • Tvangsauktion: Berammelsestid 8 - 10 uger

Familieretten

Telefonmøder: Under 1 uge

Hovedforhandlinger: 1 måned

Sidst opdateret: 06. december 2021