Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

Hvis du skal møde i Retten i Nykøbing Falster, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Nykøbing F. består af en enkelt retsbygning med to indgange (Indgang A og B). Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen ved Indgang A. Receptionen ligger til højre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Nykøbing F.

Åbningstider

Retten i Nykøbing F. har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Retten i Nykøbing Falster (Retskreds 14)


Adresse:
Retten i Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
Se bykort

Kontor- og åbningstiden i rettens afdelinger er hverdage: kl. 08.30 - kl.15.00.

Telefon: 99684400

E-mail: Retten kan modtage sikker e-mail på de følgende e-mailadresser:

Nye betalingspåkrav, fogedsager og tvangsauktionsbegæringer skal sendes til følgende mail:

                              nysag.nyk@domstol.dk


Civilretten:
            civil.nyk@domstol.dk

Strafferetten:        straffe.nyk@domstol.dk 

Ungdomskrimi-

nalitetsnævn:         ukn.nyk@domstol.dk

Fogedretten:          foged.nyk@domstol.dk

Kassen:                  kasse.nyk@domstol.dk

Skifteretten:           skifte.nyk@domstol.dk

Hovedmail:             nykobing@domstol.dk

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve. Målet er, at det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige.

Retten i Nykøbing Falster vil derfor  sende og modtage mere korrespon-dance via e-mail. Dette er nødvendigt for at ensarte den digitale kommunikation på tværs af retterne. Domstolene vil desuden samlet set øge brugen af e-mail.

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer, hvis du kender det.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excell. Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Digital post og sikker mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Nykøbing F. på følgende måde: 

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten i Nykøbing F., og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Rettens sikre mailadresser (kun for professionelle brugere):

Ønsker du som professionel bruger at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til følgende af rettens mailadresser:

civil.nyk@domstol.dk

straffe.nyk@domstol.dk

foged.nyk@domstol.dk

skifte.nyk@domstol.dk

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for åbningstiden kan post afleveres i postkassen ved rettens indgang A.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til retten digitalt, anses for at være kommet frem til retten på det tidspunkt, hvor retten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. 

Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til

Rettens hovedmail: nykobing@domstol.dk

Vær opmærksom på: 

Retterne sender kun fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger på     sikker e-mail. Sender du en e-mail, der indeholder fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger, som en almindelig usikker mail, vil retten besvare din henvendelse via sikker e-mail eller pr. brev.

Indeholder din mail en virus, vil retten ikke modtage den. Retten kan af samme grund ikke besvare din henvendelse.

Processkrifter, blanketter og andre retslige meddelelser, der kræver personlig underskrift, kan fortsat ikke sendes pr. e-mail, men skal fremsendes på papir.

Det er ikke muligt at sende en sikker e-mail direkte til den enkelte sagsbehandler.

Bank, fakturering og betaling

Alle indbetalinger til retten, der ikke vedrører skifteretten skal indbetales på følgende konto:

Danske Bank
Reg. nr. 0216 kontonummer 4069134165

Udenlandske pengeoverførsler:

IBAN    : DK7802164069134165

SWIFT : DABADKKK

Alle indbetalinger til retten, der vedrører skifteretten skal indbetales på følgende konto:

Danske Bank
Reg. nr. 0216 kontonummer 4069134157. 

Udenlandske pengeoverførsler:

IBAN    : DK0302164069134157

SWIFT : DABADKKK

Mobilepay: Nummeret oplyses, når beløbet opkræves.

Ved overførslen bedes du venligst henvise til sagsnr., cpr. nr., navn eller lignende.

Indbetaling og dokument skal følges ad. Det vil sige, at indbetalingen skal kunne aflæses på embedets kontoudtog samme dag, som sagen modtages.

Nykøbing F. Rets EAN-nummer er: 5798000161542

Nykøbing F. Rets SE-nummer er: 60023719

Transport, parkering og adgangsforhold

Retsbygningen er beliggende i gåafstand til stationen, og der kører bybus der har stoppested tæt ved retsbygningen.

Der er desværre kun i begrænset omfang mulighed for at parkere ved Retten i Nykøbing F.'s lokaler på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Der henvises således til byens andre offentlige parkeringspladser, herunder den store P-plads ved Nykøbing F. Hallen kaldet "Cementen", der er beliggende på hjørnet af Nr. Boulevard og Engboulevarden i Nykøbing F. 

Ligeledes er der mulighed for parkering ved "Meny" på havnen i Nykøbing F.

Der forefindes to handicapparkeringsbåse på rettens p-plads.

Der er gode handicapforhold indenfor i Domhuset på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.  

Der er mulighed for at blive sat af ved hovedindgangen til retten.

Der forefindes bl.a. handicaptoiletter samt mulighed for at benytte elevator til retssalene beliggende på 1. sal.

Såfremt du skal møde i retten  i Nybrogade 5, 1. i Nakskov, er det en god ide at kontakte retten først på tlf. nr. 99684400 for yderligere oplysninger om handicapforholdene.

For at komme ind på hjemmesiden "God adgang" - KLIK HER

 

Find rundt i retten

Alle retssager afholdes som udgangspunkt i rettens  lokaler på Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.

Det bemærkes dog, at forberedende møder i civile sager, møder i skifteretten og fogedretten samt notarialforretninger foretages i mødelokalerne på adresserne Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. og Nybrogade 5, 1., 4900 Nakskov.

Opmærksomheden henledes derfor på, at mødestedet for den enkelte retssag vil fremgå af indkaldelsen. Er du i tvivl, bedes du venligst kontakte retten i god tid på tlf. nr. 99684400, eller spørge i receptionen ved Indgang A, når du møder.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Nykøbing F. kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt.
 • Fotografering og videooptagelse må ikke finde sted i rettens bygning uden tilladelse.
 • Fotografering og videooptagelse uden for retsbygningen af sigtede, tiltalte og vidner på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag må ikke finde sted uden tilladelse.
 • I rettens ventearealer må mobiltelefoner alene benyttes i lydløs tilstand og må ikke være til gene for andre.
 • Kun personer med ærinde i retten må opholde sig i bygningen.
 • I ventearealer og retssale må madvarer ikke indtages.
 • Der må ikke udvises en adfærd, som er til gene for andre.
 • Dyr er ikke tilladt i bygningen.
 • Nødudgange må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde.
 • Parkering skal ske i de afmærkede båse og er kun tilladt for personer med ærinde i retten og med gyldig parkeringstilladelse.
 • Henkastning af affald er strengt forbudt. De opstillede skraldespande skal anvendes.
 • Det er forbudt at bære rygmærker på rettens område.
 • Personalets anvisninger skal altid følges.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Nykøbing F. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Nykøbing F. skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er tre wifi-netværk i bygningen hos Retten i Nykøbing F.:

domguest: Alle brugere kan i retten oprette et otte timers login til et ikke sikret wifi-netværk. Der hænger en vejledning for opkobling i foyer A og B.

domprof: Retten i Nykøbing F. tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer ca. et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til tre enheder.

domdata: Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Sådan får du adgang til domprof:
De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof, bedes sende en mail til: spoc.nyk@domstol.dk og i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til WIFI domprof. Anmodningen skal oplyse den mailadresse, som brugeren skal oprettes med.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med brugernavn og adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du ind på domprof på din pc:

På de fleste computere skal du blot vælge netværket domprof og herefter logge på med dit brugernavn og din adgangskode.

Sådan logger du ind på domprof på din telefon:

  For iPhone

For visse typer Android-telefoner
(fx Samsung)

Indstillinger

Wifi

Vælg netværket domprof
Indtast brugernavn: ”din e-mail-adresse”

Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail

Godkend

Vælg Apps

Vælg Indstillinger

Vælg Forbindelse

Vælg wifi (tryk på selve ordet wifi)

Vælg domprof

Fase 2 godkendelse: Vælg ingen

CA-certifikat: Vælg valider ikke (eller bekræft ikke)

Du skal nu scrolle lidt ned i billedet

Identitet:  tast her brugernavnet ”dine-mail-adresse”

Anonym identitet: spring dette felt over

Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.

Tilslut

 

Ældre mobile enheder eller ældre bærbare pc’ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 ghz.

 

AV-udstyr

Retten har én bærbar pc til rådighed med CD og USB tilslutningsmulighed. Computeren understøtter dog ikke alle video filer.

Rettens retssale kan håndtere alle Windows, Microsoft og Apple produkter.

Retten har følgende omformere:

 • HDMI til VGA, DP, Apple (gammel (30-pin) og ny (lightning))
 • USB til HDMI og VGA
 • Lyd: DP til VGA og HDMI

Retten har ingen Mac-produkter.

Alle retssale har lydoptagelse.

 

Digitale retssale

Rettens retssale er klar til digitale retssager. Retssalene har følgende udstyr:

 • Højtalere
 • Lærred og projektor
 • Lydoptagelse m/ mikrofoner
 • Stikkontakt til strøm i anklager- og forsvarerbord

 

Video3

Retten har to retssale til afholdelse af Video3-sager:

 • Retssal B
 • Retssal C

Retssal A og B kan slås sammen til én stor retssal.

 

 

Mad og drikke

Der er desværre ikke mulighed for at købe mad i rettens lokaler.

Der er dog kun ca. 100 meter til nærmeste smørrebrødsforretning eller café.

Der er vandautomater samt kaffe- og teautomater ved rettens indgange til fri afbenyttelse.

Udskrift af domme og kendelser

 

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles ved Retten i Nykøbing F. 

Der skal betales en retsafgift på 150 kr. pr. dokument med mindre du er part i sagen.

Retsafgiften skal betales samtidig med bestillingen.

Adgangen til at få udskrifter er reguleret i retsplejelovens § 41 ff.

Hjertestarter

Retten i Nykøbing F. er udstyret med en hjertestarter.

Hjertestarteren er monteret på ydervæggen ved Indgang A

Boligretsmedlemmer

UDLEJERREPRÆSENTANTER:


Ejendomsforeningen Danmark              BL - Danmarks Almene Boliger
Advokat                                              Folkepensionist         
Anders Stoltenberg                              Torben Jaconde
Nyraad Hovedgade  90                         Riffelhavevej 29, st.tv.
4760 Vordingborg                                4300 Holbæk


Ejendomsforeningen Danmark              Ejendomsforeningen Danmark
Statsaut. ejd.mægler                           Statsaut. ejd.mægler
Steen Lundstrøm                                 Flemming Møller Jensen
Agerhønevej 48                                   Refshalevej 29
4930 Maribo                                        4930 Maribo


BL - Danmarks Almene Boliger              Ejendom Danmark
Direktør                                              Statsaut. ejendomsmægler          
Anita Ulrik Sørensen                            Jørgen Danielsen
Bramstedvej 4                                     Lundevej 28
4872 Idestrup                                     4800 Nykøbing F.


Ejendomsforeningen Danmark              Ejendomsforeningen Danmark
Statsaut. ejd.mægler, valuar                Erhvervschef
Torben Christoffersen                          Finn Teddy Larsen
Refshalevej 46                                    Kirkevej 33
4930 Maribo                                       4872 Idestrup

Ejendom Danmark                               Bl-Danmarks Alm. Boliger
Ejendomsadministator                          Forretningsfører
Anders Rhode Nissen                            Michael Keis
Østerbrogade 46B                                Kildebakken 21
4800 Nyk. F.                                        4700 Næstved

Ejendom Danmark
Ejendomsadministrator
Andi Christensen
Skjoldmosevej 8
4840 Nr. Alslev


LEJERREPRÆSENTANTER:

Erhvervslejernes Landsorg.                 Erhvervslejernes Landsorg.
Advokat                                             Advokat
Elisabeth Eriksen                                Michael David Fardan
Skovtoften 72                                    Vesterbrogade 185, 2.
4800 Nykøbing F.                               1800 Frederiksberg C


Lejernes Landsorganisation                 Erhvervslejernes Landsorg.
Sagsbehandler                                   Advokat
Jan Grabas                                        Ejner Bækgaard
Østre Ringvej 40, th.                          Køng Kirkevej 7
4700 Næstved                                    4750 Lundby


Lejernes Landsorganisation                 Lejernes Landsorganisation  
Advokat                                            Jurist
Maria Kjærulff Berth                           Linda Stoltz Rasmussen
Offenbachsvej 22, mf.                        Fasanstien 17, 2.th.
2450 Kbh. SV.                                   4220 Korsør

Lejernes Landsorg.                             Lejernes Landsorganisation
Sagsbehandler                                   Pensionist
Marianne Berg                                   Peer Mauritz Marfelt
Spangsvej 82                                    Tøpkildevej 13
4750 Lundby                                     4690 Terslev

Webredaktør

Hjemmesiden redigeres af :

Webredaktør:
Ronnie Chortzen
E-mail: roc@domstol.dk
Direkte tlf. 99684471

Har du ris, ros eller kommentarer til denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte webredaktøren.

Udkørende fogedforretninger

Oversigt over datoer for udkørende fogedforretninger i lejeudsættelsessager 2024 (1. halvår)

Tirsdage i lige uger på Lolland

og

Tirsdage i ulige uger på Falster og Sydsjælland.

Dato:                         Lejemåls beliggenhed: 

9. januar                    Lolland

16. januar                  Falster/Sydsjælland

23. januar                  Lolland

30. januar                  Falster/Sydsjælland

6. februar                   Lolland

13. februar                 Falster/Sydsjælland

20. februar                 Lolland

27. februar                 Falster Sydsjælland

5. marts                     Lolland

12. marts                   Falster/Sydsjælland

19. marts                   Lolland

26. marts                   Falster/Sydsjælland

2. april                       Lolland

9. april                       Falster/Sydsjælland

16. april                     Lolland

23. april                     Falster/Sydsjælland

30. april                     Lolland

7. maj                       Falster/Sydsjælland

14. maj                     Lolland

21. maj                     Falster/Sydsjælland

28. maj                     Lolland

4. juni                       Falster/Sydsjælland

11. juni                     Lolland

18. juni                     Falster/Sydsjælland

25. juni                     Lolland          

 

 

Der tages forbehold for ændringer og overbookninger.

Vejledning om effektive udsættelser

Af hensyn til politiets mulighed for at formå lejeren til at fraflytte frivilligt, skal begæring om effektiv udsættelses indleveres senest 1½ uge før den af de ovenfor nævnte datoer, man ønsker sagen behandlet. Indleveres den efterfølgende, får man sagen behandlet næste gang.

Fogedretten fremsender pr. mail, senest mandagen før udsættelsesforretningen, en oversigt over udsættelsesforretningerne den pågældende onsdag med et cirka tidspunkt for behandlingen af den enkelte sag. Rekvirenten anmodes derfor om, at meddele fogedretten en mail-adresse, som listen kan sendes til.

Erfaringsmæssigt bortfalder flere sager efter listen er sendt ud, eller en tidligere sag kan trække lidt ud. Tidspunktet skal derfor tages med forbehold.

Hvad skal man som udlejer?

Udlejer skal sørge for at bestille flyttemænd, men disse skal kun bruges, hvis politiet registrerer eventuelle effekter. Det betyder, at udlejer blot skal have en flyttemand i baghånden, som senest dagen efter den effektive udsættelse kan rydde lejemålet for registrerede effekter. Det skyldes ansvarsforholdene for ejendelene i lejemålet. I forbindelse med udsættelsesforretningen, foretager politiet en registrering af værdigenstande m.v. i lejemålet. Alene de registrerede effekter skal fjernes af flyttefolkene. Hvad der herefter er tilbage i lejemålet, kan udlejer bortskaffe. De registrerede effekter køres på et af politiets anviste lagre. Regningen for transport og opbevaring deles mellem politiet og udlejer.

Fogeden lader sig transportere med låsesmeden. Udlejer skal derfor ikke sørge for låsesmed. Da låsesmeden også fungerer som chauffør for fogeden, skal udlejer, uanset om låsesmeden anvendes eller ej, betale låsesmedens transporthonorar. Alternativet er, at udlejer betaler for en taxa til fogeden.

 

Videoovervågning

Retten har fuld video overvågning inde i Domhuset samt på alle rettens udenomsarealer

Tolke

Retten i Nykøbing F. benytter de tolketakster og regler for tolkning, der fremgår af Østre Landsret notat af 20. december 2023.

Se Østre Landsrets notat for tolke ved at klikke på nedenstående link:

Østre Landsrets notat for tolkning og oversættelse (pdf)

 

Sidst opdateret: 10. april 2024