Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

Retten i Nykøbing F.

Retten i Nykøbing Falster vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Nykøbing F. retskreds er der følgende advokatvagter:

FrivilligCenter Lolland, Maribo afd.
Sdr. Boulevard 82 A
4930 Maribo

Mandage i LIGE uger mellem kl. 17.00 og 18.00
(Lukket i luli måned)


Nakskov bibliotek
Søvej 8
4900 Nakskov

Torsdage mellem kl. 16.00 og 17.00
Der skal bookes tid på tlf. 54677500

 

Guldborgsundbibliotekerne
Kongensgade 43
4800 Nykøbing Falster

Mandage mellem kl. 16.30 og 18.00
Der skal bookes tid på tlf. 54731000


Vordingborg Bibliotek/Kulturarkaden
Sydhavnsvej 6, Masnedsund
4760 Vordingborg 

Hver den første torsdag i måneden fra kl. 17.00 til
den sidste er betjent (Lukket i august måned)


Præstø Bibliotek
Lindevej 45
4720 Præstø

Onsdage i lige uger mellem kl. 16.30 - 17.30 


Der henvises i øvrigt til lokalaviserne.

 

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan retten give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Nykøbing F., att. retsafdelingen. 
Mail: ret.nyk@domstol.dk
Tlf. 9968 4425

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Nykøbing F. retskreds:

Advokat Mariann Jørn Hansen
Torvet 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 88 77 88 77

Advokat Torben Groth Madsen
Nygade 4, th.
4900 Nakskov
Telefon 46 14 59 00

Advokat Simon Ahlefeldt Mortensen
Nygade2,2.
4800 Nykøbing F.
Telefon 46 14 59 00

Advokat Karen Gøtzsche
Nygade 2, 2.
4800 NykøbingF.
Telefon 46 14 59 00

Advokat Lonnie Kromann Nielsen
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Telefon 53 70 03 38

Advokat Lone Rømø
Torvet 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 88 77 88 77

Advokat Lars Stuckert
C. E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo
Telefon 46 14 59 00

Advokat Annette With Sørensen
Københavnsvej 13 B
4760 Vordingborg
Telefon 88 77 88 77 

Advokat Bendte Vassard
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88 77 88 77

Advokat Mai Wandrup
Toldbodgade 2, st.
4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 10 00

Advokat Louise Juul
Torvet 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 88 77 88 77

 

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender et antal advokater som medhjælpere i gældssane-ringssager. De pågældende advokater har til opgave at have kontakten med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsforslagets beskrivelse af sagen, årsagerne til gælden mv. Advokaten bistår ansøger med at formulere ansøgers tilbud til gælds-saneringsdividende.

Medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger. Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være medhjælperen.Her er oversigten over medhjælpere ved Retten i Nykøbing F.:

Advokat Elisabeth Eriksen
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88 77 88 77

Advokat Karen Gøtzsche
Nygade 2, 2. sal
4800 Nykøbing Falster
Telefon 46 14 59 00

Advokat Mariann Jørn Hansen
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88 77 88 77

Advokat Torben Groth Madsen
Nygade 4, th.
4900 Nakskov
Telefon 46 14 59 00

Advokat Annette With Sørensen
Københavnsvej 28
4760 Vordingborg
Telefon 88 77 88 77

Advokat Rasmus Lindsten
Nygade 2, 2. sal
4800 Nykøbing Falster
Telefon 46 14 59 00

Advokat Simon Mortensen
C. E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo
Telefon 46 14 59 00

Advokat Lonnie Kromann Nielsen
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Telefon 53 70 03 38

Advokat Anders Brøndtved
Nygade 1A
4900 Nakskov
Telefon 54 84 50 50

 

 

 

 

Bobehandlere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobehandlere.

Disse skal, hvor ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse ikke selv kan finde ud af at dele deres fællesbo, skabe grundlaget for, at der kan uarbejdes en boopgørelse.

Her er oversigten over autoriserede bobehandlere ved Retten i Nykøbing F.:

Advokat Lone Rømø
Torvet 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 88 77 88 77

Advokat Annette With Sørensen
Københavnsvej 13 B
4760 Vordingborg
Telefon 88 77 88 77

Advokat Bent Ellegaard Pedersen
Storegade 4
4780 Stege
Telefon 88 77 88 77

Bobestyrere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobesty-rere. Disse advokater skal behandle en række dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, hvor afdøde i testamente har bestemt skal behandles af en bobestyrer eller førhen en eksekutor.
 
Andre kan for den enkelte sag være bobestyrer, fx. hvor afdøde har peget på en bestemt til at være bobestyrer.
 
Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.Her er oversigten over autoriserede bobestyrere ved Retten i Nykøbing F.:

Advokat Karen Gøtzsche
Advodan
Nygade 2, 2. sal
4800 Nykøbing Falster
Telefon 46 14 59 00

Advokat Elisabeth Eriksen
Adv. fa. Bang, Brorsen & Fogtdal
Torvet 9
4800 Nykøbing F.
Telefon 88 77 88 77

Advokat Mariann Jørn Hansen
Adv. fa. Bang, Brorsen & Fogtdal
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88 77 88 77

Advokat Torben Groth Madsen
Advodan
Nygade 4, th.
4900 Nakskov
Telefon 46 14 59 00

Advokat Bent Ellegård Pedersen
Adv. fa. Bang, Brorsen & Fogtdal
Storegade 4
4780 Stege
Telefon 88 77 88 77

Advokat Lone Rømø
Adv. fa. Bang, Brorsen & Fogtdal
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88 77 88 77

Advokat Annette With Sørensen
Adv. fa. Bang, Brorsen & Fogtdal
Københavnsvej 13 B
4760 Vordingborg
Telefon 88 77 88 77

Advokat Lonnie Kromann Nielsen
Adv. fa. Kromann Nielsen
Torvestræde 7
4760 Vordingborg
Telefon 53 70 03 38

Advokat Lars Stuckert
Advodan
C. E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo
Telefon 46 14 59 00

Advokat Morten Jensen
WTC Advokater
Skolegade 24
4800 Nykøbing F.
Telefon 54 84 50 50

Advokat Michelle Ljungstrøm
WTC Advokater
Skolegade 20
4800 Nykøbing F.
Telefon 54 84 50 50

Auktionsleder

Ved bortsalg af effekter (hittegods mv) på auktion ledes auktionen af en auktionsleder.

Der er pt. ingen auktionsleder i retskredsen. 

Retsmægling

Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig ud­dannelse i retsmægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

I øjeblikket har Retten i Nykøbing F. 6 retsmæglere.

Heraf er 3 advokater: 

Advokatretsmæglere:

Karen Gøtzsche
Mariann Jørn Hansen
Lone Rømø

Dommeretsmæglere:

Dommer Jesper Stage Thusholt (pt. orlov)
Dommer Charlotte Saltoft Thorlaksen
Retsassessor Lone Andersen

Sidst opdateret: 10. april 2024