Gå til sidens indhold

Østre Landsret

08 jul 2024

Domsresume

Østre Landsret

Krænkelse af elitesportsudøveres ret til navn og billede

Østre Landsret har den 8. juli 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af spilvirksomheden

02 jul 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i transfer pricing-sag

Østre Landsret har den 19. juni 2024 afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og EET Group A/S, hvorved selskabet er frifundet for en påstand om yderli...

26 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Indførsel af kopivarer var ikke til personlig brug

Østre Landsret har den 26. juni 2024 afsagt dom i tre sambehandlede ankesager om overtrædelse af varemærkeloven ved indførsel af kopivarer

18 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med advokatundersøgelse

Østre Landsret har den 18. juni 2024 afsagt dom i en sag mellem en advokat og Advokatnævnet om, hvorvidt advokaten har overtrådt god advokatskik i forbinde...

04 jun 2024

Domsresume

Østre Landsret

Power A/S har ikke krænket Dansk Boldspil-Unions rettigheder

Østre Landsret har den 4. juni 2024 afsagt dom i en ankesag om påstået krænkelse begået af Power A/S (”Power”) af Dansk Boldspil-Unions (”DBU”) rettigheder...

28 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud − forbudsretlig passivitet

Østre Landsret har 28. maj 2024 afsagt kendelse i to sambehandlede kæremål om midlertidige forbud og påbud til Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB (”Glenma...

28 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel i 6 år for drabsforsøg

Et nævningeting i Østre Landsret har den 28. maj 2024 fundet en tiltalt skyldig i drabsforsøg ved anvendelse af kniv

27 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Ikke forbud mod tv-dokumentarserie

Østre Landsret har ved kendelse af 27. maj 2024 stadfæstet en afgørelse fra Københavns Byret om ikke at nedlægge forbud mod offentliggørelse af en tv-dokum...

27 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel i 7 år for bl.a. at lade sig hverve til terrorhandlinger

Et nævningeting i Østre Landsret har den 27. maj 2024 dømt en tiltalt for at have ladet sig hverve til at begå eller medvirke til at andre skulle begå terr...

14 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel i 16 år og udvisning for bl.a. forsøg på terrorisme

Landsretten stadfæster dom om bl.a. forsøg på terrorisme

30 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om dobbeltdrab og drabsforsøg

Et nævningeting i Østre Landsret har den 30. april 2024 fundet fem tiltalte skyldige i to drab og et drabsforsøg og idømt dem alle fængsel på livstid. To a...

19 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom om beskatning af vederlaget for salg af aktie i Visa Europe Limited

Østre Landsret har den 19. april 2024 afsagt dom i en sag anlagt af Nets Denmark A/S mod Skatteministeriet, om, hvorvidt Teller A/S’ (nu Nets Denmark A/S) ...