Østre Landsret

Der er retsferie i uge 27-31.

Nedenfor ligger retslister for 5 dage tilbage og for 10 dage frem. Retslisterne opdateres dagligt alle hverdage.

Vi har desværre i øjeblikket tekniske udfordringer. Derfor kan retslisterne være fejlbehæftet.
Kontakt venligst pågældende afdeling ved spørgsmål.

Retslisterne offentliggøres i henhold til de gældende regler om retslister (bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 med senere ændringer). Det betyder blandt andet, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Forberedende retsmøder fremgår i almindelighed ikke af retslisten. De juridiske dommeres navne indføres på retslisten en uge før hovedforhandling.

Retsmøderne afholdes enten på hovedtingstederne, Bredgade 59 eller Bredgade 42 i København, eller på bitingstedet i den by, som er angivet ved det enkelte retsmøde.
Her kan du finde adresserne på landsrettens bitingsteder.

Henvendelser om retslister kan rettes til souschef Finn Mouritsen på telefonnr. 9968 6232 eller mail servicesektion@oestrelandsret.dk.

 

Sidst opdateret: 13. juli 2021