Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du er vidne, nævning, domsmand, presse, advokat eller besøgende i landsretten.

Nævning og domsmand

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om hvervet som nævning og domsmand i Østre Landsret.
Gå til FAQ for domsmænd og nævninger (pdf)

For mere generel viden om det at være nævning og domsmand kan du læse mere på den fælles side for Danmarks Domstole.
Gå til fællessiden for Danmarks Domstole

 

Vidne

På vidneindkaldelsen du har modtaget, finder du praktiske informationer om mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid. Hvis du kører i bil til retten, skal du være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at parkere i nærheden af Østre Landsret. 

Der er fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Østre Landsret. Retten har videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Hvis du er i tvivl om noget, skal du kontakte den afdeling, du er indkaldt af. 
Gå til kontaktoplysninger

Mere info om det at vidne 

Alle øvrige oplysninger om det at være vidne i retten, er generelt gældende for alle vidner i Danmark. Det kan du derfor læse mere om på fællessiden for Danmarks Domstole. Her kan du for eksempel få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet, vidnegodtgørelse samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten. 
Læs mere om det at være vidne på fællessiden for Danmarks Domstole

Tolk

Østre Landsret har på baggrund af Rigspolitiets vejledning af l. december 2019, udarbejdet nærværende regelsæt, der finder anvendelse ved tolkning og oversættelse for Østre Landsret. 
Nedenstående takster finder anvendelse på honorar, der er oppebåret på baggrund af arbejde udført fra og med den 1. januar 2023.

Eventuelle spørgsmål til de vejledende regler for tolkning og oversættelses bedes rettet til landsrettens Økonomi- og Journalsektion på mail Regnskab@OestreLandsret.dk eller tlf.: 9968 6250

Vejledende regler for tolkning og oversættelse 2024 (pdf)

Se historiske regler for tolkning og oversættelse her (pdf)

Pressen

Østre Landsret har en pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, der skal hjælpe journalister med spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis generelt.
Gå til kontaktoplysninger på pressekontaktdommer

Du kan også henvende dig til pressekontaktdommeren med generelle spørgsmål om aktindsigt, dørlukning og navne- og referatforbud. 
Gå til fællessiden for Danmarks Domstoles for at få mere relevant information for pressen

Henvendelser om aktindsigt eller bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens regnskabskontor.
Du kan læse mere om aktindsigt og bestilling af afgørelser her

Besøgende - herunder skolebesøg og erhvervspraktikanter

Der er som udgangspunkt adgang for alle, der ønsker at overvære retsmøderne. Det gælder både i civile sager og i straffesager. Det følger af det såkaldte offentlighedsprincip, men det sker, at landsretten beslutter at lukke dørene efter reglerne i retsplejeloven, sådan at publikum ikke har adgang.

Man kan altid rette henvendelse til Østre Landsrets Information for at få oplysninger om hvilke sager, der vil være særligt egnede at overvære.

Skolebesøg i landsretten 

Det er vigtigt, at unge i uddannelsessystemet får indsigt i domstolenes arbejde og betydning for demokratiet og retssikkerheden i Danmark. 

Skoleklasser med elever fra omkring 14 år er velkomne til at besøge landsretten med deres lærer. 

Det anbefales at kontakte Servicesektionen i landsretten pr. mail arkiv@oestrelandsret.dk mindst 14 dage før besøget. Personalet vil herefter være behjælpelig med at finde en passende sag til klassen.

Ved ankomsten til landsretten skal klassen henvende sig i Informationen. Derfra vil klassen blive ledsaget til den retssal, hvori retssagen skal foregå. Der vil i almindelighed være plads til omkring 20 elever i retssalen. Det kan derfor forekomme, at eleverne må deles og overvære forskellige sager.

Landsrettens dommere er indstillet på efter retssagen at svare på spørgsmål, hvis tiden tillader det. Det er derfor en god idé, hvis klassen forbereder sig inden besøget, for eksempel ved at overveje spørgsmål, eleverne kan stille.

Eleverne skal under besøget udvise god ro og orden. Mobiltelefoner skal være slukket.
Hvis klassen bliver forsinket eller forhindret i at komme, bedes Servicesektionen kontaktes. 

Undervisningsmateriale

Gå til foldere om, hvordan en sag gennemføres i landsretten (pdf)

Landsretten sender også gerne et eller flere sæt foldere.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale, der med fordel kan benyttes i forbindelse med besøg i landsretten.
Gå til Kend din ret

Erhvervspraktikanter

Der er begrænset mulighed for erhvervspraktik i landsretten. Såfremt du er interesseret, kan du skrive til post@oestrelandsret.dk.

Sidst opdateret: 02. januar 2024