Gå til sidens indhold

Østre Landsret

20 apr 2020

Østre Landsret

Vigtig information vedrørende Coronavirus

Information til brugere af landsretten, herunder domsmænd, nævninger, sagkyndige dommere, nævnsmedlemmer mv., vedr. Coronavirus.

Hvis du som domsmand, nævning, sagkyndig dommer, nævnsmedlem mv. er indkaldt til at skulle deltage i et retsmøde, nævnsmøde eller lignende og er omfattet af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, jf. nedenfor, bedes du straks give retten eller nævnet besked herom, idet vi så vil overveje behovet for at indkalde en anden i stedet for dig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et særligt risikoområde, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten (såkaldt hjemmeophold). Sundhedsstyrelsen opfordrer samtidig arbejdsgivere til at bakke op om deres anbefalinger. Listen over særlige risikoområder kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det anbefales, at man holder sig løbende orienteret om listen over risikoområder.

Vi følger ved Danmarks Domstole nøje situationen omkring coronavirus, og vi følger anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at medarbejdere, der siden den 2. marts er kommet eller kommer hjem fra et af de særlige risikoområder, vil skulle holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.  

Det er vigtigt at oplyse, at der for tiden ikke er medarbejdere ved Danmarks Domstole, der er diagnosticeret med COVID-19. Der er imidlertid enkelte medarbejdere, der er i karantæne eller hjemmeophold.

Tilhørerpladser i landsrettens retssale
For at mindske smitterisiko (corona-virus) vil der den kommende tid kun være et begrænset antal tilhørerpladser i landsrettens retssale.