Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sagen Vibevænget mod KAB

Dom i sagen Boligselskabet Vibevænget mod KAB s.m.b.a.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter

Dom om udenlandske investeringsinstitutters ret til tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i Baresso-sagen

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Carlsbergfondets salg

Carlsbergfondets salg af en række ejendomsselskaber udløste ikke tilbudspligt efter lejeloven.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om afpresning

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Selskabslovens § 361, stk. 1

Østre Landsret har den 9. maj 2019 afsagt dom i en ankesag om ledelsesansvar efter selskabslovens § 361, stk. 1.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i erstatningssag mod ledelsen i Amagerbanken

Østre Landsret har afsagt ankedom i en sag anlagt af FS Finans III A/S om erstatnings-ansvar for elleve medlemmer af Amagerbankens direktion og bestyrelse...

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Lægers medvirken til selvmord

Dom i sag om to lægers medvirken til selvmord.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Ikke markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse

Ikke markedsførings- eller ophavsretlig krænkelse.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Besiddelse af våben og sprængstof

4 år og 6 måneders fængsel for forsøg på at besidde våben og sprængstof under særligt skærpende omstændigheder.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Besiddelse af pistol og ammunition

Dom i nævningesag om besiddelse af pistol med tilhørende ammunition m.v.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Knivstikkeri på blå mandag

Dom i sag om knivstikkeri over for deltager i blå mandag.