Gå til sidens indhold

Østre Landsret

24 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten stadfæster dom for bl.a. drabsforsøg

Stadfæstelse af dom om bl.a. to drabsforsøg ved brug af to håndgranater

10 feb 2023

Nyhed

Østre Landsret

Ændret praksis for behandling af straffesager

Ændret praksis for landsrettens behandling af straffesager, der i 1. instans har været behandlet ved byretterne i Odense, Svendborg eller Nykøbing Falster

07 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten stadfæster livstidsdomme

Et nævningeting i Østre Landsret har den 7. februar 2023 stadfæstet livstidsdomme

27 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Skatteyder fik delvist medhold i sag mod Skatteministeriet

Østre Landsret har den 27. januar 2023 afsagt dom i en sag om modregning i overskydende skat. Et tilbagebetalingskrav rejst af skatteyderen blev afvist.

16 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Dom om forhandlingsret for ansatte på SOSU-skoler

Østre Landsret har den 16. januar 2023 afsagt dom om forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på SOSU-skoler

10 jan 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsrettens dom i sag vedrørende Eik Banki P/F

Forhenværende direktør for Eik Banki P/F erstatningsansvarlig for dele af tab på et engagement i nogle tyske indkøbscentre, mens bestyrelsesmedlemmer er fr...

14 dec 2022

Nyhed

Østre Landsret

Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1

Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1, fastsat med udgangspunkt i arbejdsgiverens faktiske lønudgift uden hensyn til fleksløntilskud

23 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

Østre Landsret har den 23. november 2022 afsagt kendelse om partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

09 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Ikke forbud mod fremtidige og uidentificerede krænkelser

Østre Landsret er i en kendelse afsagt den 9. november 2022 i en kæresag indbragt af Skechers U.S.A., Inc. II (”Skechers”) nået til samme resultat som Sø- ...

04 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Barn undfanget med sæd fra dansk sæddonor havde ikke dansk statsborgerskab

Østre Landsret har den 4. november 2022 afsagt dom i en sag om statsborgerskab anlagt af et barn mod Udlændinge- og Integrationsministeriet

04 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Dom i sag om tricktyveri mv.

Dom i sag om tricktyveri mv. med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien

03 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Nedbrud i Østre Landsrets telefonsystem

Det er ikke muligt at ringe til landsretten i øjeblikket