Gå til sidens indhold

Østre Landsret

12 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængselsstraf for talrige seksuelle overgreb mod familiemedlemmer

Østre Landsrets 4. afdeling har den 12. april 2024 afsagt dom i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 216, stk. 2, til...

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag mellem Resurs Bank og Finanstilsynet samt Forbrugerombudsmanden

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt dom i en sag, som Resurs Bank havde anlagt mod Finanstilsynet om gyldigheden af tilsynets påbud fra januar 202...

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten tillægger ikke søgsmålet om Lynetteholm opsættende virkning

Sagen er anlagt af Klimabevægelsen med påstand over for Transportministeriet om anerkendelse af, at anlægsloven vedrørende Lynetteholm er ugyldig, og med p...

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Kendelse om konkurrenceretlige overtrædelser på værdihåndteringsmarkedet

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag om indgåelse af en konkurrencebegrænsende aftale i form af en de facto eksklusiv aftale ...

19 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Funktionærsag – ikke særlig godtgørelse til fratrådt medarbejder

Østre Landsrets 16. afdeling har den 19. marts 2022 afsagt dom om et krav om en særlig godtgørelse efter funktionærloven, fremsat af en ansat, der havde op...

08 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Ikke midlertidigt forbud vedrørende brug af ShopRosteds RR-logoer

Østre Landsret har den 8. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag indbragt af Ronald A/S med påstand om midlertidigt forbud mod ShopRosted ApS’ brug af log...

28 feb 2024

Nyhed

Østre Landsret

Overvejer du at blive konstitueret landsdommer?

Østre Landsret og Vestre Landsret afholder i april 2024 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling

22 feb 2024

Domsresume

Østre Landsret

Ankedom om krænkelse af varemærket ”GODT SMIL”

Østre Landsret har den 22. februar 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af Godt Smil Holding ApS (”Godt Smil”) mod Tandlægerne Nord-Smil.dk Aalborg I/S, T...

16 feb 2024

Nyhed

Østre Landsret

Problemer med minretssag.dk.

Østre Landsret oplever aktuelt problemer med minretssag.dk.

09 feb 2024

Domsresume

Østre Landsret

”Dusør” på 3,6 mio. kr. skulle udbetales

08 feb 2024

Domsresume

Østre Landsret

Ikke krænkelse af Wood Wood’s farvede cirkel ”patch”

Østre Landsret har den 8. februar 2024 afsagt dom i en ankesag indbragt af Carrrington ApS (”Wood Wood”), som drejede sig om, hvorvidt Kronstadt ApS (”Kron...

02 feb 2024

Nyhed

Østre Landsret

Midlertidigt indstilling af metrolinje

Metroselskabet indstiller linjerne M3 og M4 mellem 10. - 26. februar 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16