Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Condesa-sagen

Dom om omfattende indsmugling og distribuering af kokain.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Sager om statsløse palæstinensere

Sager om behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab anlagt af statsløse palæstinensere mod fhv. minister Birthe Rønn Hornbech afvist.

02 apr 2020

Nyhed

Østre Landsret

Nye lægdommere for 2020-2023

Østre Landsret har netop udsendt mail til godt 8.800 personer, som er udtrukket som lægdommere i Østre Landsrets kreds.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Sag om patents gyldighed

Kendelse vedrørende udmåling af sagsomkostninger i et sagskompleks vedrørende et patents gyldighed og eventuelle krænkelse.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Afslag på stedbarnsadoption af to børn

Afslag på stedbarnsadoption af to børn, idet surrogat-moderen havde modtaget vederlag i forbindelse med aftalen om surrogatmoder-arrangementet.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Tinglysningssagen

Østre Landsret har den 27. maj 2019 afsagt dom i et gruppesøgsmål anlagt af Foreningen Gruppesøgsmål.nu mod Domstolsstyrelsen.

02 apr 2020

Nyhed

Østre Landsret

Ny retsbygning til Østre Landsret

Ny retsbygning til Østre Landsret i 4. kvartal 2021

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sagen Vibevænget mod KAB

Dom i sagen Boligselskabet Vibevænget mod KAB s.m.b.a.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter

Dom om udenlandske investeringsinstitutters ret til tilbagebetaling af indeholdte udbytteskatter.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i Baresso-sagen

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Carlsbergfondets salg

Carlsbergfondets salg af en række ejendomsselskaber udløste ikke tilbudspligt efter lejeloven.

02 apr 2020

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om afpresning