Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.

Rettens mailadresse: aktindsigt@oestrelandsret.dk

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument til Østre Landsrets konto: 0216 - 4069 137 245. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

Du bedes samtidig oplyse en sikker mail (krypteret), CVR-nummer eller CPR-nummer, som udskriften kan sendes til.

Ekspeditionstiden er op til syv arbejdsdage.

Landsretten træffer efter anmodning afgørelse om aktindsigt ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Højesteret, men det kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse.

På fællessiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem samt hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra.
Gå til fællessiden for Danmarks Domstole for at læse mere om aktindsigt

Sidst opdateret: 13. juni 2023