Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Telefon 99686250

Henvendelser af generel karakter fx om identifikation af verserende eller afgjorte sager og henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens regnskabskontor.

Bestilling af udskrifter og aktindsigt

Henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens regnskabskontor.
Her kan du læse mere om aktindsigt og bestilling af udskrifter

Pressekontaktdommer
spørgsmål om landsrettens afgørelser af juridisk karakter

Landsdommer Karen Hald er pressekontaktdommer i Østre Landsret. Hun kan kontaktes af journalister, der har spørgsmål vedrørende landsrettens afgørelser af juridisk karakter og ikke om identifikation af sager m.v. – se i så fald ovennævnte telefonnummer. 
Mail: KarenHald@oestrelandsret.dk
Mobilnr.: 4125 9031

Sidst opdateret: 19. maj 2021