Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Telefon 9968 6272 / 9968 6271

Henvendelser af generel karakter fx om identifikation af verserende eller afgjorte sager og henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens bibliotek.

Bestilling af udskrifter og aktindsigt

Henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens bibliotek på tlf.nr. 9968 6272 / 9968 6271 eller på mail aktindsigt@oestrelandsret.dk

Her kan du læse mere om aktindsigt og bestilling af udskrifter

Pressekontaktdommer
spørgsmål om landsrettens afgørelser af juridisk karakter

Landsdommer Jacob Waage er pressekontaktdommer i Østre Landsret. Han kan kontaktes af journalister, der har spørgsmål vedrørende landsrettens afgørelser af juridisk karakter.
Mail: Pressekontakt@oestrelandsret.dk
Mobilnr.: 4125 9031

 

Sidst opdateret: 06. marts 2024