Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

Du kan kontakte Retten i Grønland hvis det drejer sig om fx gældssanering og andre skyldnersager, registrering af rettigheder eller hvis du skal betale din retsafgift.

Retten i Grønland behandler sager i første instans, der typisk er juridisk komplicerede og erhvervsrelaterede.

Insolvenssager (skyldnersager)

Retten i Grønland behandler alle insolvenssager (skyldnersager) i Grønland.

Vi behandler altså blandt andet sager om:

  • Betalingsstandsning
  • Konkurs
  • Tvangsakkord
  • Gældssanering
  • Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber

Læs mere om skyldnersager

Hvordan gør jeg?

Du skal indlevere anmeldelser om betalingsstandsning, begæring om konkurs, akkordforhandling eller gældssanering til Retten i Grønland:

  • Hvis den, der skylder dig penge, har sin erhvervsmæssige virksomhed i Grønland
  • Hvis den, der skylder dig penge, hører under en grønlandsk retskreds.

Gå til blanketter og vejledninger

Civile sager

Alle civile sager behandles af Retten i Grønland.

Læs mere om civile sager

Hvordan gør jeg?

Se hvordan du anlægger civil sag

Gå til blanketter og vejledninger

Registrering

Retten i Grønland behandler sager om registrering af rettigheder.

Læs mere om registrering

Vejledning

Blanket - skøde

Hvordan gør jeg?

Kontakt Retten i Grønland, hvis du har spørgsmål vedrørende registrering.

Gå til kontaktoplysninger

 

Retsafgift

Hvis du vil anlægge sag i en kredsret eller ved Retten i Grønland, skal du først betale retsafgift.

Retsafgifterne er forskellige for de forskellige sagstyper.

Læs mere om retsafgift og hvordan du betaler din afgift

 

Sidst opdateret: 31. marts 2022