Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

Hvis politiets mistanke i en sag retter sig mod dig, vil du få at vide, at du er sigtet i sagen. Når du senere bliver indkaldt i retten, vil du være tiltalt i sagen.

Hvis du er tiltalt i en kriminalsag, har du ret til enten selv at hyre en bestemt forsvarer eller til at få beskikket en forsvarer. Politiet skal give vejledning i mulighederne for at vælge en forsvarer.

Du har ret til at få en forsvarer til stede under eventuelle afhøringer hos politiet.

Forsvareren skal enten have gennemgået forsvareruddannelsen ved Retten i Grønland eller være advokat.

Hvis du er sigtet

Får jeg kendskab til, hvad jeg er mistænkt for?

Ja. Som sigtet får du kendskab til mistanken og til den efterforskning, politiet er i gang med.

Hvad har jeg pligt til at oplyse, hvis jeg bliver sigtet for noget?

Som alle andre har du som sigtet kun pligt til at oplyse navn, fødselsdato og adresse, når politiet spørger.

Har jeg pligt til at møde i retten?

Som sigtet/tiltalt har du pligt til at møde personligt i retten på det tidspunkt, der står i indkaldelsen. Hvis du udebliver uden lovlig grund, vil du blive anholdt og fremstillet i retten inden for 24 timer.

Hvem vælger min forsvarer?

Hvis du er sigtet i en kriminalsag, kan du vælge at finde din egen forsvarer eller lade retten udvælge en forsvarer 

Gå til listen over autoriserede forsvarere (pdf)

Gå til listen over beneficerede advokater (pdf) 

Er du sigtet for en mindre lovovertrædelse, vil du, som udgangspunkt, selv skulle betale forsvarerens salær. Ved andre lovovertrædelser vil retten beskikke forsvareren til dig. Når retten beskikker en forsvarer til dig, betyder det, at forsvarerens salær bliver betalt af statskassen. I helt særlige tilfælde kan du dog blive dømt til at betale salæret.

Hvem kan blive valgt som forsvarer?

Du kan som udgangspunkt selv frit vælge din forsvarer, hvis du betaler forsvarerens salær. Forsvareren skal dog enten være en advokat eller en autoriseret forsvarer. Hvis retten skal beskikke en forsvarer, kan du, under sagens behandling i kredsretten, vælge mellem en beneficeret advokat eller en autoriseret forsvarer. Er der forsvarere i din by, vil retten ikke beskikke en forsvarer fra en anden by, medmindre du selv betaler forsvarerens rejseomkostninger og for forsvarerens rejsetid.

Hvis du ikke selv ønsker at vælge en forsvarer, vil retten beskikke en forsvarer fra listen af autoriseret forsvarere, eller i særlige tilfælde fra listen af beneficerede advokater.

Hvad med min forsvarer i landsretten?

I landsretten beskikkes som udgangspunkt kun advokater som forsvarer. Du kan også selv vælge en advokat eller bede landsretten beskikke en af de beneficerede advokater.

Kan jeg søge erstatning, hvis jeg bliver tilbageholdt og senere frikendt?

Hvis du har været tilbageholdt og senere bliver frikendt, har du mulighed for at søge erstatning. Din forsvarer skal hjælpe dig med dette.

Kan jeg klage over dommen, hvis jeg bliver dømt?

Ja. Hvis du bliver dømt, har du mulighed for at klage over din dom til landsretten. Det hedder at anke. Her skal din forsvarer være jurist.

Se klage over dom

 

Sidst opdateret: 01. marts 2024