Gå til sidens indhold

Kredsretterne

Kredsretterne

Du kan kontakte kredsretterne, hvis en af dine nære er afgået ved døden eller hvis du er part i en kriminalsag, en familiesag eller en fogedsag.

Alle sager, undtagen civile sager og insolvenssager, starter som udgangspunkt i kredsretterne som første instans.

Kriminalsager

Kriminalsager bliver behandlet i retten, når der er begået en forbrydelse, og anklagemyndigheden mener, at den kan bevise, hvem der er gerningsmanden.
Kriminalsager bliver anlagt mod personer, der er mistænkt for at have begået noget kriminelt. Politiet indleder alle kriminalsager med en efterforskning.

Hvis politiet mener, at der er tilstrækkelige beviser mod en eller flere personer, bliver disse sigtet i sagen. Herefter sender anklagemyndigheden sagen til kredsretten.

Læs mere om kriminalsager

Familie- og skilsmissesager

Sager der vedrører familie og skilsmisse begynder som hovedregel i kredsretterne:

  • Faderskabssager
  • Ægteskabssager
  • Forældremyndighedssager
  • Samværssager
  • Sager om umyndiggørelse


Læs mere om alle typer familiesager

Hvordan gør jeg?


Gå til blanketter og vejledninger

Dødsboskiftesager

Når en af dine nære er afgået ved døden, vil kredsretten sørge for, at arven bliver fordelt.

Læs mere om dødsboskifte


Hvordan gør jeg?

Gå til blanketter og vejledninger

Fogedsager

Hvis du har bevis for, at nogen skylder dig penge, kan du anmode fogedretten om at inddrive pengene.

Fogedsager behandles i kredsretterne.

Læs mere om fogedsager

Hvordan gør jeg?

Gå til blanketter og vejledninger

Sidst opdateret: 27. juni 2023