26 jun 2020

Retten i Roskilde

Norsk-iransk mand skyldig i spionage og medvirken til drabsforsøg

Et enigt nævningeting ved Retten i Roskilde har fundet en 40-årig norsk-iransk mand skyldig i spionage for en iransk efterretningstjeneste og medvirken til efterretningstjenestens forsøg på manddrab

Den tiltalte – en 40-årig norsk-iransk mand – indsamlede i perioden fra den 25. til den 27. september 2018 oplysninger om en eksiliraner i Danmark, idet han foretog observation og optog fotos og video af blandt andet eksiliranerens bopæl i Ringsted, gader og pladser i nærheden, herunder veje dertil og -fra.

Retten har fundet det bevist, at oplysningerne blev indsamlet og videregivet til en person, som arbejdede for en iransk efterretningstjeneste, til brug for efterretningstjenestens planer om at dræbe eksiliraneren i Ringsted. Retten har blandt andet lagt vægt på chat-korrespondance mv. mellem den tiltalte og personen fra den iranske efterretningstjeneste. Retten har også lagt vægt på oplysninger om iranske myndigheders interesse for eksiliraneren i Ringsted, oplysninger om efterretningsaktiviteter og attentater i Europa mod personer, som var i opposition til det iranske styre, og oplysninger, som er fremkommet under dele af sagen, der har været behandlet for lukkede døre.

Retten har også fundet det bevist, at den tiltalte må have indset, at han ved sine undersøgelser og observationer hjalp en iransk efterretningstjeneste til at virke inden for den danske stats område under omstændigheder, som er omfattet af straffelovens § 108, stk. 1. Retten har endvidere fundet det bevist, at den tiltalte må have indset, at bistanden var til brug for en iransk efterretningstjenestes drab på eksiliraneren i Ringsted, og at hans handlinger dermed udgjorde medvirken til forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 23.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig og har ikke afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Han har tidligere udtalt sig til politiet og i grundlovsforhør, men disse forklaringer har retten i det væsentlige tilsidesat som utroværdige.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-2075/2020.