Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Roskilde. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Kontorfuldmægtig Søren Andersen, retssekretariatet kan kontaktes for en aftale om besøg i Retten i Roskilde. Tlf. nr. 9968 7600.

 

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Roskilde tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Roskilde, skal I kontakte Retten i Roskilde på mail adm.ros@domstol.dk eller tlf. nr. 9968 7600.

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Roskilde kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Roskilde her

Erhvervspraktik i retten

Midt- og Vestsjællands Politi (anklagemyndigheden) og Retten i Roskilde har indgået et samarbejde om tilbud til erhvervspraktikanter i to uger om året.

Praktikugerne er uge 9 og uge 41

Vi kan tilbyde erhvervspraktikplads til 2 – 3 praktikanter pr. uge. Praktikforløbet består af 2 dage hos politiet og 3 dage ved retten.

Du skal være fyldt 15 år. Er du interesseret i at deltage, bedes du sende en ansøgning til roskilde@domstol.dk.

Det er retten, der står for tilrettelæggelse af det samlede praktikforløb. Du bedes i din ansøgning skrive lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil i erhvervspraktik ved Midt- og Vestsjællands Politi/Retten i Roskilde.

Hvis du bliver valgt, vil der blive udarbejdet et program for dit praktikophold og du får tilsendt programmet forud for opholdet.  Du skal være opmærksom på, at dit ophold både ved politiet og ved retten er omfattet af tavshedspligt. Det skriver du under på, at du vil overholde, den første dag du er her. Dit uddannelsessted skal fremsende en praktikaftale til Retten i Roskilde, hvis du tager imod tilbuddet om praktik.

Du får tildelt en kontaktperson ved politiet og ved retten, og opstår der problemer under dit ophold er det disse kontaktpersoner, du skal henvende dig til.

Du er velkommen til at kontakte administrationen, på tlf.nr. 9968 7600, hvis du vil høre nærmere om forløbet af en uge med erhvervspraktik.

Sidst opdateret: 11. oktober 2023