Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Roskilde.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Telefonisk henvendelse til retten på 9968 7600 fra kl. 8.30 - kl. 15.00. Skifteretten har dog lukket for  telefoniske henvendelser om torsdagen.

Retten i Roskilde

Mail: Roskilde@domstol.dk

Henvendelse via mail til afdelingerne
Skifteretten

Mail: skifte.ros@domstol.dk 

Fogedretten

Mail: foged.ros@domstol.dk

Familieretten

Mail: familie.ros@domstol.dk

Retssekretariatet

Mail: ret.ros@domstol.dk 

Administration

Mail: adm.ros@domstol.dk 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Din læge skal udfylde blanketten, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Det fremgår af din indkaldelse, hvordan du skal forholde dig i forhold til indsendelse af lægeerklæringen.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Roskilde følgende postadresse:

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.

Læs mere om besøg i Retten i Roskilde 

Kontakt kontorfuldmægtig Søren Andersen, retssekretariatet, for at aftale et besøg i Retten i Roskilde.

Tlf.nr. 9968 7600

 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakt i Retten i Roskilde

Rettens pressekontaktdommer er retspræsident Jørgen Lougart, der står parat til at hjælpe journalister med spørgsmål vedrørende rettens afgørelser og om retspraksis generelt. 

Kontaktoplysninger

Retspræsident Jørgen Lougart kan kontaktes på tlf. 9968 7600 eller e-mail adm.ros@domstol.dk

Henvendelser om rettens generelle kontakt til pressen, herunder retslister, e-mail service om grundlovsforhør, aktindsigt og pressemøder, kan rettes til:

Kontorfuldmægtig Lene H. Larsen, på tlf. 9968 7600 eller e-mail adm.ros@domstol.dk

Retten i Roskilde har en pressebakke for interesserede journalister, hvor de seneste 14 dages afsagte domme i straffesager og domme, der har været anket og som er afgjort af Østre Landsret, vil være til gennemsyn.

Pressebakke

Hvis du er journalist og ønsker at få information om en eller flere domme, kan det ske ved personligt fremmøde ved informationsskranken. Du skal kunne legitimere dig med dokumentation for, at du er omfattet af den kreds af personer, der i medfør af retsplejelovens § 41f, stk. 1, har ret til at gennemse pressebakken.

Hvis du er journalist og ønsker at blive orienteret om grundlovsforhør, der behandles ved Retten i Roskilde, kan du sende en mail til ret.ros@domstol.dk, og anmode om at blive orienteret om grundlovsforhør.

Vi sender en mail til alle journalister der er tilmeldt ordningen, når der behandles grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. 

 

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 11. oktober 2023