Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

28 aug 2020

Retten i Roskilde

Afgørelse i rugemorsag 2601/2020

Bedrageri af særlig grov beskaffenhed

Tiltalte blev fundet skyldig i 3 bedragerier af særlig grov beskaffenhed ved at have formået 3 par til at betale ikke under 459.000 kr. til dækning af påståede udgifter i forbindelse med fertilitetsbehandlinger, selvom udgifterne i realiteten var lavere, ligesom tiltalte savnede vilje til at agere rugemor for hver af de 3 par.

Sagen omfattede tillige et dokumentfalskforhold og bedrageri over for tiltaltes forsikringsselskab.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder og vurderede, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på bedrageriernes grovhed, og at bedragerierne var begået overfor barnløse par, som tiltalte udnyttede systematisk over et længere tidsrum.

Tiltalte blev dømt til at erstatte de forurettedes udgifter i forbindelse med fertilitetsbehandlingerne.