Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

28 aug 2020

Retten i Roskilde

Skyldkendelse i nævningesag om drabsforsøg mv.

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 28. august 2020 fundet en nu 22-årig mand skyldig i bl.a. drabsforsøg og i vold og trussel om vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste i forbindelse med udførelsen af deres hverv.

Et enigt nævningeting ved Retten i Roskilde har den 28. august 2020 fundet en nu 22-årig mand skyldig i bl.a. drabsforsøg og i vold og trussel om vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste i forbindelse med udførelsen af deres hverv.

Ved kendelsen er det lagt til grund, at tiltalte med en steakkniv stak en dengang 56-årig kvinde i maven og påførte hende alvorlige skader på tyktarm, mavesæk, nyre, bugspytkirtel og milten, som måtte fjernes. Ifølge lægelige oplysninger ville hun være død, hvis ikke hun var kommet under akut kirurgisk behandling.

Det kunne ikke lægges til grund, at der havde været en forudgående kontrovers imellem tiltalte og kvinden, og nævningetinget fandt derfor, at der havde været tale om en helt umotiveret handling.

Nævningetinget fandt, at tiltalte havde forsæt til drab og lagde i den forbindelse vægt på optakten til handlingen, at handlingen var helt umotiveret, og at tiltalte i hvert fald måtte have indset det som helt overvejende sandsynligt, at det kraftige knivstik i maven, som gik helt ind til rygsøjlen, ville dræbe kvinden.

Nævningetinget fandt endvidere tiltalte skyldig i tre forhold af vold og trussel om vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste i forbindelse med udførelsen af deres hverv, idet han under anholdelsen slog eller sparkede en polititjenestemand i hovedet, hvorved trommehinden blev sprængt. De to øvrige forhold, der angik henholdsvis trussel om alvorlig vold og spyt mod person, blev begået under hovedforhandlingen mod to tolke, der medvirkede i sagen.

Sagen, der behandles under sagsnr. S 9-6700/2019, fortsætter med bevisførelse og procedure om strafudmålingen i retssal 1 ved Retten i Roskilde den 1. september 2020.