Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

03 mar 2021

Retten i Roskilde

Dom i sag om gruppeoverfald på 15-årig ved Roskilde Station

Retten i Roskilde har den 26. februar 2021 afsagt dom i en sag om grov vold, trusler og vidnetrusler begået af en gruppe unge

Retten fandt det bevist, at syv unge mænd på da 15-16 år sammen med bl.a. to da 14-årige om aftenen den 31. januar 2020 udsatte en da 15-årig ung mand for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, trusler efter straffelovens § 266 og vidnetrusler efter straffelovens § 123, stk. 1.

Volden og truslerne fandt sted tre forskellige steder i et samlet forløb, hvor den forurettede først ved busholdepladsen og 7-Eleven ved Stationscentret i Roskilde blev taget fat i, skubbet, fastholdt og tildelt slag i hovedet med flad hånd. Derefter blev han til dels trukket og i hvert fald foranlediget til at gå med mod Hersegade, hvor de tilstedeværende stillede sig i en ring omkring ham, og han blev tildelt flere slag og spark i hovedet og på kroppen, mens han lå på jorden.

Da det lykkedes ham at løbe fra stedet, løb de fleste af de tilstedeværende efter og gav sig til at søge efter ham. Han blev indfanget på parkeringspladsen ved perronen ved Roskilde Station, hvor han blev tacklet, hvorefter de tilstedeværende stillede sig i en ring omkring ham, og han blev tildelt flere spark og tramp og flere slag i hovedet og på kroppen og et knæ i maven. I samme forbindelse blev han udsat for flere alvorlige trusler og vidnetrusler, mens flere af de tilstedeværende filmede dette med mobiltelefoner og i mindst et tilfælde videresendte optagelsen.

Retten fandt det bevist, at fem af de syv tiltalte ved deres tilstedeværelse havde taget del i, understøttet og tilsluttet sig den samlede voldsudøvelse og truslerne, skærpet alvoren af den situation, som den forurettede befandt sig i, og vanskeliggjort hans muligheder for at sætte sig til modværge eller flygte, ligesom de hver for sig styrkede de øvrige i deres forehavende og forsæt. Disse tiltalte, hvoraf tre nu er 16 år og to er 17 år, blev alle straffet med 6 måneders ubetinget fængsel. En af disse tiltalte har anket dommen til frifindelse, mens de øvrige har taget betænkningstid.

For to af de tiltalte fandt retten, at de alene havde tilsluttet sig den sidste del af forløbet på parkeringspladsen ved stationen. Disse tiltalte, der nu er 17 år, blev straffet med 60 dages betinget fængsel og har modtaget dommen.

Sagen er behandlet under rettens nr. S 4A-3471/2020.