Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

04 maj 2021

Retten i Roskilde

4 tiltalte dømt for drabsforsøg som led i bandekonflikt

4 tiltalte er den 4. maj 2021 ved et nævningeting i Retten i Roskilde idømt straffe på fængsel i 16 år for den enes vedkommende og fængsel i 14 år for de tre øvriges vedkommende

De tiltalte, der er mænd i alderen fra 22 til 29 år, blev dømt for forsøg på manddrab ved den 21. januar 2020 på Karlemosevej i Køge fra to biler at have affyret adskillige pistolskud mod nogle andre biler, hvori der var flere personer, hvoraf en blev ramt i ryggen og derved kom i livsfare.


De blev også dømt for overtrædelse af straffelovens § 192 a om besiddelse og anvendelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.


Straffene blev fastsat blandt andet efter straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en bandekonflikt.


En af de tiltalte blev tillige dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk.1, ved at have truet en fængselsbetjent, og en anden tiltalt blev tillige dømt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han blev desuden udvist med indrejseforbud for bestandig.


At en af de tiltalte blev idømt fængsel i 16 år skyldtes, at han havde en reststraf på 968 dage fra en tidligere dom for tilsvarende kriminalitet.


De tiltalte blev endvidere meddelt forbud mod at opholde sig i Køge by i 8 år efter løsladelsen.


To af de tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse og ellers formildelse af straffen.


De to andre tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt formildelse af straffen.


Sagen er behandlet under sagsnr. S 9-6558/2020