Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

26 aug 2021

Retten i Roskilde

Dom afsagt i nævningesag

26-årig mand idømt 14 års fængsel for drab på en 32-årig mand i Gundsømagle, 17-årig mand idømt 4 års fængsel for grov vold med døden til følge og 17-årig mand idømt 3 måneders betinget fængsel for medvirken til vold.

Sagsnummer: S 9-1532/2021.

Sagen kort fortalt:

Den 26-årige mand, T1, og den 17-årige mand, T2, var tiltalt for manddrab efter straffelovens § 237 ved at have dræbt den 32-årige mand med 13 stik- og snitlæsioner. Den 17-årige mand, T3, var i samme forhold tiltalt for medvirken til vold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

T1 nægtede sig skyldig i manddrab, men erkendte sig skyldig i grov vold med døden til følge. T2 nægtede sig skyldig. T3 erkendte sig skyldig i medvirken til vold omfattet af straffelovens § 244, stk. 1.

Dommens resultat:

Retten fandt det bevist, at T1 sammen med T2 havde opsøgt den forurettede på dennes adresse, og at T1 havde slået forurettede flere gange i hovedet og på kroppen samt tildelt den forurettede i alt 13 stik- og snitsår med en kniv, som T1 havde medbragt. Retten fandt det bevist, at T1 under henvisning til antallet af knivstik og deres placering i hvert fald måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at den forurettede ville afgå ved døden som følge af knivstikkene.

Retten fandt det desuden bevist, at T2 under overfaldet havde tildelt den forurettede flere slag i hovedet og på kroppen. Retten lagde til grund, at T2 under overfaldet var blevet klar over, at T1 havde stukket den forurettede flere gange med kniv, og at T2 ved sin adfærd havde tilsluttet sig knivvolden. Retten fandt det ikke bevist, at T2 havde haft forsæt til drab, men fandt det bevist, at han var skyldig i grov vold med døden til følge.

Retten fandt det endvidere bevist, at T3 havde gjort sig skyldig i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 244, stk. 1. T3´s medvirken bestod i, at han, inden T1 og T2 trængte ind i forurettedes bolig, havde ringet på hos forurettede og sikret sig, at han var hjemme. Det kunne ikke lægges til grund, at T3 havde været klar over, at der ville blive benyttet en kniv under voldsudøvelsen, som han ikke selv deltog i.
Anklagerens strafpåstand var fængsel i ikke under 14 år til T1, fængsel i ikke under 4 år til T2 og fængsel i ikke under 8 måneder til T3.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 14 år til T1, 4 år til T2 og 3 måneders betinget fængsel til T3.

Sagen var en nævningesag. Der var enighed om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

T1 og T2 udbad sig betænkningstid.

T3 modtog dommen.

Dommen blev afsagt af Retten i Roskilde den 26. august 2021.