Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

18 feb 2022

Retten i Roskilde

Frifindelse i nævningesag om våben

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 18. februar 2022 frifundet to tiltalte i en sag om besiddelse af våben.

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 18. februar 2022 frifundet en 30-årig kvinde og en 34-årig mand for at have besiddet en skarpladt pistol, som kvinden havde affyret ud ad et vindue i en beboelsesejendom. Der forelå alene en video af hændelsen, og pistolen er aldrig fundet. Flertallet fandt på baggrund af en våbenteknikers forklaring, at det alene kunne lægges til grund, at der var tale om en startpistol og ikke en skarpladt pistol. Et mindretal fandt, at det var godtgjort, at der var tale om en skarpladt pistol.

Den 34-årige mand blev endvidere frifundet for at have besiddet en ombygget gas- og signalpistol og en maskinpistol, idet nævningetinget fandt, at der alene ved berøring af våbnene ikke kunne statueres besiddelse, som omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Begge de tiltalte havde nægtet sig skyldige.

Sagen blev behandlet under sagsnr. S 9-4170/2021.