Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

04 feb 2022

Retten i Roskilde

Skyldkendelse i straffesag mod tre medlemmer af ASMLA

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har fundet tre medlemmer af ASMLA skyldige i spionage samt finansiering og fremme mv. af terror i Iran

Et enigt nævningeting har fundet de tre tiltalte, som har haft centrale og ledende roller i ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), skyldige i at have udført efterretningsvirksomhed på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste i en årrække fra bl.a. adresser i Ringsted. Nævningetinget har fundet det bevist, at de tiltalte indsamlede oplysninger om enkeltpersoner og organisationer mv. i Danmark og i udlandet og om iranske militære anliggender og videregav disse oplysninger til en saudiarabisk efterretningstjeneste (straffelovens § 108, stk. 1 og stk. 2, jf. stk. 1).

Nævningetingets flertal har også fundet de tiltalte skyldige i fremme af terrorisme ved at have fremmet virksomheden for Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden og Jaish Al-Adl, som begår terrorhandlinger i Iran. Nævningetingets flertal har fundet, at disse bevægelsers aktioner og angreb er terrorhandlinger og går ud over grænserne for legitim frihedskamp, og at de tiltalte ved en række forskellige handlinger har ydet støtte til bevægelsernes terrorvirksomhed (straffelovens § 114 e, jf. til dels § 21).

Nævningetingets flertal har desuden fundet de tiltalte skyldige i at finansiere og forsøge at finansiere terrorisme ved at have skaffet 15 mio. kr. og have forsøgt at skaffe i hvert fald yderligere 15 mio. kr. fra en saudiarabisk efterretningstjeneste til ASMLA og dens væbnede fløj Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden (straffelovens § 114 b, nr. 2, jf. til dels § 21).

Nævningetingets flertal har fundet en af de tiltalte skyldig i forsøg på terrorfinansiering ved at have forsøgt at skaffe økonomiske midler fra en saudiarabisk embedsmand til Jaish Al-Adls udgifter til mad, drikke og våben (straffelovens § 114 b, nr. 2, jf. § 21).

Et mindretal har stemt for at frifinde de tiltalte for fremme og finansiering af terrorisme. Mindretallet har fundet, at ASMLA, Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden og Jaish Al-Adls handlinger er et led i en legitim frihedskamp mod det iranske styre og derfor ikke er terrorisme.

Det samlede nævningeting har fundet en af de tiltalte skyldig i ét tilfælde af billigelse af terrorisme i forbindelse med et terrorangreb mod en militærparade i Iran den 22. september 2018 (straffelovens § 136, stk. 2).

Det samlede nævningeting har frifundet de tiltalte for to yderligere forhold om terrorfinansiering og forsøg på terrorfinansiering og et forhold om instruktion af en gruppe af personer til at begå eller fremme terrorhandlinger. Nævningetinget har desuden frifundet de tiltalte for en række andre forhold om billigelse af terrorisme i forbindelse med terrorangrebet mod militærparaden den 22. september 2018 (straffelovens § 114 b, nr. 2, jf. til dels § 21, § 114 d, stk. 1, og § 136, stk. 2).

De tiltalte har nægtet sig skyldige og har afgivet detaljerede forklaringer under sagen.

Hovedforhandlingen har af hensyn til statens forhold til fremmede magter og til de tiltalte og andres sikkerhed i vidt omfang været afholdt for lukkede døre.

Sagen behandles under rettens sagsnr. S 9-2506/2021 og fortsætter med behandling af spørgsmålet om strafudmåling mv.

Der forventes dom i sagen i marts 2022.