Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

18 mar 2022

Retten i Roskilde

1 år og 6 måneders fængsel for knivstik

19-årig mand idømt 1 år og 6 måneders fængsel for knivstik i overkroppen på sin storebror.

Sagsnummer: S 9-4976/2021.

Sagen kort fortalt

Den 19-årige mand var tiltalt for drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved i foråret 2021 at have forsøgt at dræbe sin dengang 30-årige bror med et knivstik i overkroppen, hvilket medførte skader i lever og mellemgulvet.

Den 19-årige mand nægtede sig skyldig og påstod frifindelse som følge af lovlig nødværge.

Dommens resultat

Den 19-årige mand blev frifundet for drabsforsøg, men fundet skyldig i grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1.

5 nævninger og de 3 juridiske dommere fandt det bevist, at den dengang 18-årige mand efter et skænderi med sin bror forsætligt stak ham i overkroppen med en kniv med en bladlængde på 15 cm og tilsidesatte herved tiltaltes forklaring om, at han ved et uheld havde stukket broren med kniven, da denne kom løbende mod ham for at slå ham. Af disse voterende fandt 2 nævninger og 3 dommere, at det var bevist, at tiltalte havde forsæt til drabsforsøg, mens 3 nævninger fandt, at tiltalte alene havde forsæt til grov vold.

1 nævning stemte for at frifinde tiltalte som følge af lovlig nødværge.

Da en afgørelse af skyldsspørgsmålet til ugunst for tiltalte kun kan vedtages med mindst 4 stemmer fra nævningerne og mindst 2 stemmer fra dommerne, blev tiltalte efter stemmeafgivningen fundet skyldig i grov vold.

Der blev afgivet 11 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Der blev afgivet 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder.

Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder.

Ved strafudmålingen lagde retten i skærpende retning blandt andet vægt på, at knivstikket havde medført livsfare og i formildende retning navnlig på oplysningerne om, at den noget ældre bror gennem flere år og tiltagende op til episoden havde udsat tiltalte for vold og nedværdigende behandling.

Sagen var en nævningesag.

Tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Roskilde den 18. marts 2022.