Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

02 mar 2022

Retten i Roskilde

Dom i straffesag mod tre medlemmer af ASMLA

Fængsel i henholdsvis 8, 7 og 6 år og udvisning af to medlemmer af ASMLA for spionage og for finansiering og fremme mv. af terror i Iran

De tre tiltalte, som har haft centrale og ledende roller i ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), blev ved rettens kendelse af 4. februar 2022 fundet skyldige i at have udført efterretningsvirksomhed på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste i en årrække fra bl.a. adresser i Ringsted ved at indsamle oplysninger om enkeltpersoner og organisationer mv. i Danmark og i udlandet og om iranske militære anliggender og videregive disse oplysninger til en saudiarabisk efterretningstjeneste (straffelovens § 108, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 1). De blev også fundet skyldige i fremme af terrorisme ved at have fremmet virksomheden for Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden og Jaish Al-Adl, som begår terrorhandlinger i Iran (straffelovens § 114 e, jf. til dels § 21), samt i at finansiere og forsøge at finansiere terrorisme ved at have skaffet 15 mio. kr. og have forsøgt at skaffe i hvert fald yderligere 15 mio. kr. fra en saudiarabisk efterretningstjeneste til ASMLA og dens væbnede fløj Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden (straffelovens § 114 b, nr. 2, jf. til dels § 21). En af de tiltalte blev desuden fundet skyldig i forsøg på terrorfinansiering ved at have forsøgt at skaffe økonomiske midler fra en saudiarabisk embedsmand til Jaish Al-Adls udgifter til mad, drikke og våben (straffelovens § 114 b, nr. 2, jf. § 21). Endelig blev en af de tiltalte fundet skyldig i ét tilfælde af billigelse af terrorisme i forbindelse med et terrorangreb mod en militærparade i Iran den 22. september 2018 (straffelovens § 136, stk. 2).

De tiltalte blev ved rettens dom idømt fængsel i henholdsvis 8, 7 og 6 år. To af de tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig, mens den tredje af de tiltalte blev frifundet for en påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på navnlig forholdenes karakter og grovhed og den rolle, som hver af de tiltalte har haft.

I forhold til spionageforholdet lagde retten vægt på, at der var tale om en længerevarende, omfattende og systematisk indsamling og videregivelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner, organisationer og militære anliggender, hvilket kan være til skade for danske eller udenlandske samfundsinteresser eller enkeltpersoners liv eller sikkerhed.

Retten lagde i forhold til terrorforholdene vægt på, at der var tale om en længerevarende, omfattende og systematisk finansiering og fremme af terrorvirksomhed. I formildende retning lagde retten navnlig vægt på, at der var tale om modstand mod og bekæmpelse af det iranske styre, der ikke kan anses for demokratisk, og som anvender bl.a. dødsstraf og tortur og undertrykker etniske minoriteter.

To af de tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. En af de tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke af dommen.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-2506/2021.