Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

07 dec 2023

Retten i Roskilde

Dom i nævningesag om kokain og skydevåben mv.

Langvarige fængselsstraffe for indsmugling og videresalg af kokain, besiddelse af skydevåben og sprængstof samt frihedsberøvelse og røveri mv.

Sagen, der er en del af et større sagskompleks, var rejst mod tre mænd på henholdsvis 26 år, 27 år og 40 år. Sagen vedrørte forhold begået fra marts til november 2020 og blev i vidt omfang opklaret, fordi der opstod mulighed for at udlæse data fra de krypterede kommunikationsnetværk EncroChat og SKY.

Den 26-årige tiltalte blev fundet skyldig i at have haft en central rolle i indsmugling, besiddelse og videreoverdragelse af i alt 27 kg kokain, besiddelse af syv skydevåben, i vidt omfang på offentligt sted og med skarp ammunition, besiddelse af ikke under 100 gram C4 sprængstof til brug i en konflikt med en anden kriminel gruppering samt afstraffelsesaktioner med anvendelse af ulovlig GPS-overvågning, frihedsberøvelse og røveri samt til dels forsøg herpå.

Han blev idømt fængsel i 11 år og 5 måneder som en tillægsstraf til en tidligere dom på fængsel i 2 år og 7 måneder for bl.a. besiddelse af en skarpladt pistol, fordi retten fandt, at en samlet pådømmelse ville have givet en straf på 14 års fængsel.

Den 27-årige tiltalte blev fundet skyldig i at have haft en mindre betydende rolle som medhjælper for den 26-årige og blev dømt for besiddelse med henblik på videreoverdragelse af i alt 17 kg af den nævnte kokain, besiddelse af to skydevåben på offentligt sted og med skarp ammunition samt medvirken til de nævnte afstraffelsesaktioner.

Han blev idømt fængsel i 2 år som en tillægsstraf til en tidligere dom på fængsel i 10 år for bl.a. besiddelse med henblik på videreoverdragelse af 7 kg kokain og besiddelse af en skarpladt pistol, fordi retten fandt, at en samlet pådømmelse ville have givet en straf på 12 års fængsel.

Den 40-årige tiltalte blev fundet skyldig i at have haft en central rolle i indsmugling, besiddelse og videreoverdragelse af i alt 20 kg af den nævnte kokain.

Han blev idømt fængsel i 10 år og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år, idet retten fandt, at udvisning for bestandig efter en proportionalitetsafvejning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Et enigt nævningeting lagde ved fastsættelsen af straffen vægt på navnlig forholdenes karakter og grovhed – især mængden af kokain og farligheden af våben mv. – og de tiltaltes roller. I spørgsmålet om udvisning blev der også lagt vægt på, at den 40-årige tiltalte ikke tidligere var straffet og oplysningerne om hans stærke tilknytning til Danmark.

De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke af dommen.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-8691/2022.