Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

15 mar 2023

Retten i Roskilde

Fængsel i 10 måneder for trusler, hærværk og våbenlovgivningen

Dom afsagt: 15. marts 2023

59-årig mand idømt 10 måneders fængsel for trusler, hærværk og overtrædelse af våbenlovgivningen begået i Roskilde.

Sagsnummer: S 9-8603/2022.

Sagen kort fortalt

Den 59-årige mand var tiltalt for trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, og § 266, stk. 1, vold efter straffelovens § 245, stk. 1, hærværk efter straffelovens § 291, stk. 2, og overtrædelse af våbenlovgivningen ved i en periode fra 17. januar 2022 til 8. februar 2022 med en økse at have smadret ruder og truet en række personer på forskellige adresser i Roskilde. Han var endvidere tiltalt for i et tilfælde at have begået vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have slået en forurettet med øksen.

Den 59-årige mand nægtede sig skyldig i samtlige forhold.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 59-årige mand var skyldig i trusler, hærværk og ulovlig besiddelse af en økse på offentligt tilgængeligt sted, men frifandt ham for tiltalen for vold.

Anklagerens sanktionspåstand var forvaring.

Retten fandt ikke grundlag for at idømme forvaring og udmålte i stedet en straf på fængsel i 10 måneder.

Sagen var en nævningesag.

Der var ikke enighed om skyldsspørgsmålet og sanktionsfastsættelsen.

Tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Roskilde den 15. marts 2023.