Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

31 aug 2023

Retten i Roskilde

Dom om fængsel i 2 år og 3 måneder for grov vold

Dom afsagt: 31. august 2023

To mænd på henholdsvis 32 år og 27 år idømt hver 2 år og 3 måneders fængsel for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

Sagsnummer: S 9-996/2023.

Dommen blev afsagt af Retten i Roskilde den 31. august 2023.

De to mænd var tiltalt for drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved den 26. oktober 2022 i Ringsted i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have forsøgt at dræbe en 43-årig mand, idet de brød ind i mandens lejlighed, hvor de overfaldt ham med adskillige slag og spark i hovedet og på kroppen, herunder med en stump genstand, ligesom de med en kniv stak ham i brystkassen med brud på et ribben og lungelæsion til følge.

Den 32-årige mand erkendte sig skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter men nægtede sig skyldig i drabsforsøg.

Den 27-årige mand nægtede sig i det hele skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt begge de tiltalte skyldige i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, men frifandt dem begge for tiltalen for drabsforsøg.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder for begge de tiltalte.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at de tiltalte i forening udsatte forurettede for særdeles grov og omfattende vold, hvor der blev anvendt forskellige våben, herunder en kniv eller knivlignende genstand, alt hvorved forurettede muligt kom i livsfare og fik alvorlige skader.
Sagen var en nævningesag, og der var enighed både om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Den 32-årige mand ankede dommen til formildelse.

Den 27-årige mand ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Begge de tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet af hensyn til retshåndhævelsen.