Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

21 aug 2023

Retten i Roskilde

Dom om forvaring i nævningesag om vold og voldtægt

Dom afsagt: 21. august 2023

Forvaring for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter og voldtægt under særligt skærpende omstændigheder

Den tiltalte, en 40-årig mand, blev ved rettens dom af 21. august 2023 fundet skyldig i over en periode på tre dage i august og september 2022 over for den forurettede, som han tidligere havde været kæreste med, at have begået

  • gentagen vold i form af bl.a. slag og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter i form af skud på benene med en luftpistol (straffelovens § 244, stk. 1, og § 245, stk. 1, jf. i det hele § 247, stk. 1),
  • ulovlig tvang ved at have tvunget hende med tilbage til sin lejlighed, da hun forsøgte at flygte (straffelovens § 260, stk. 1, nr.1), samt
  • voldtægt under særligt skærpende omstændigheder ved under et senere samleje at have brændemærket hende 30 gange med cigaretter og en lighter (straffelovens § 216, stk. 3, jf. stk. 1).

Der var dissens for at finde tiltalte skyldig i mindre omfang og i videre omfang efter de samme bestemmelser og yderligere for bl.a. langvarig frihedsberøvelse (straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1), andet seksuelt forhold end samleje (straffelovens § 225), blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232) og uberettiget optagelse af seksuel aktivitet (straffelovens § 264 a).

Den tiltalte blev dømt til forvaring.

Der var dissens for at idømme tiltalte fængsel i henholdsvis 3 ½ og 4 år.

Den forurettede blev ved dommen tilkendt en tortgodtgørelse på 150.000 kr.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-9126/2022.