Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

19 jan 2024

Retten i Roskilde

Dom i nævningesag om seksuelt misbrug af datter

Dom afsagt: 19. januar 2024

Fængsel i 3 år og 6 måneder for seksuelt misbrug af datter fra 2010 til 2014

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har fundet en 49-årig mand skyldig i fra sommeren 2010 til sommeren 2014 i flere tilfælde at have misbrugt sin biologiske datter, født i efteråret 1997, idet han flere gange havde samleje med hende, ligesom han flere gange fik hende til at udføre oralsex på ham.

Et flertal på seks nævninger og to dommere fandt det bevist, at den tiltalte havde overvundet hendes modstand ved hjælp af sin fysiske og psykiske overlegenhed, mens det ikke var bevist med den sikkerhed, der kræves til domfældelse i en straffesag, at han havde anvendt vold, magt, tvang eller trusler af en sådan karakter, at dette udgjorde voldtægt efter de dagældende bestemmelser i straffeloven.

Et mindretal på én dommer fandt det ikke bevist med den sikkerhed, der kræves til domfældelse i en straffesag, at den tiltalte var skyldig.

Da den nugældende straffelov er forskellig fra den, der gjaldt ved handlingernes foretagelse, blev spørgsmålet om strafbarhed og straf afgjort efter den nugældende lov, idet afgørelsen ikke derved måtte blive strengere end efter den dagældende lov.

Et enigt nævningeting fastsatte på denne baggrund straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Der blev ved straffastsættelsen lagt vægt på navnlig karakteren, grovheden og omfanget af over-grebene, idet der samtidig blev lagt vægt på den tid, der var gået, siden overgrebene, der blev anmeldt i efteråret 2022, blev begået.

Den tiltalte ankede dommen.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. S 9-1772/2023.