Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Hvis du skal møde i Retten i Roskilde, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Telefon

Retten i Roskilde kan kontaktes på telefonnummer 9968 7600 mandag til fredag kl. 9.30- 15.00.

Skifteretten kan kontaktes mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.30- 12.00, torsdag lukket.

Åbningstider

Retten i Roskilde har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Skifteretten har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 8.30-12.00, torsdag lukket.

Retten er lukket på helligdage, dagen efter Kristi Himmelfart, grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Roskilde

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Roskildes forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Roskilde.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Roskildes officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Roskilde har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 4069134327 (hovedkasse, foged- og civilkasse) og 0216 4069134343 (skiftekasse)

IBAN: DK6902164069134327
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay nummer 93543 i ekspeditionen, f.eks. for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Roskilde skal ske via elektronisk fakturering

EAN-nr. 5798000161429

SE-nr. 44 02 37 17

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - f.eks. i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er parkeringspladser foran Retten i Roskilde. Hvis der ikke er ledige p-pladser, kan du parkere på grusparkeringen overfor retten.

Retten er indenfor gåafstand (ca. 1,2 km) fra Roskilde station. 

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret fire pladser til biler med handicap-skilt.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Roskilde kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Roskilde. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Roskilde skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-Fi og teknik i retten

Domstolene tilbyder et gæstenetværk, hvor man selv kan oprette sig og få tildelt en adgangskode, som er gældende i 8 timer.

Dette netværk er ikke krypteret.

Domstolenes Prof Wi-Fi

Domstolene tilbyder et Wi-Fi netværk for professionelle brugere, hvor man kan få netværksadgang op til 1 år ad gangen på max 3 enheder. Netværket er krypteret.

Netværket kræver, at dit udstyr understøtter 5 Gigahertz.

Ønsker du adgang til netværket domprof, skal du sende en mail til retten med oplysning om fornavn, efternavn samt mailadresse til 

it.ros@domstol.dk 

Du vil efterfølgende modtage en mail med brugernavn og adgangskode.

Hvis du allerede er oprettet via en anden ret, gælder denne oprettelse for samtlige retter.

AV-udstyr

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Hjertestarter

Retten har en hjertestarter. Den er placeret i informationen i stueetagen.

Tolke

Generelle regler for tolkning og oversættelser ved Retten i Roskilde.

Når en tolkeopgave udføres for Retten i Roskilde, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets områder. Retten i Roskilde har derfor på baggrund af Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019, og som i øvrigt er i overensstemmelse med de retningslinjer, som har været gældende tidligere, udarbejdet nedenstående regelsæt, som gør sig gældende ved tolkning og oversættelser for Retten i Roskilde.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Retten i Roskilde, anses tolken samtidig for at have accepteret nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Tryk her for Retningslinjer for tolkehonorar ved Retten i Roskilde.

Sidst opdateret: 28. maj 2021